V květnu nevyhověly tři vzorky pohonných hmot

Mujbiz.cz , 23. June 2019 10:00 0 komentářů

Česká obchodní inspekce pokračovala v pravidelném odběru a kontrole jakosti pohonných hmot i v měsíci květnu 2019. U čerpacích stanic odebrala 225 vzorků pohonných hmot. Stanoveným jakostním požadavkům nevyhověly 3 vzorky. Jednalo se o automobilový benzin a dva vzorky nafty.

Česká obchodní inspekce provádí sledování a monitorování jakosti pohonných hmot (automobilové benziny, motorové nafty, směsné palivo, biopalivo, LPG, CNG a ethanol E85) formou odběrů vzorků a laboratorních rozborů. ČOI v měsíci květnu odebrala 225 vzorků pohonných hmot a stanoveným jakostním požadavkům nevyhověly celkem 3 kontrolované vzorky (1 vzorek benzinu a 2 vzorky nafty), což v celkovém hodnocení představuje 1,3 % nevyhovujících vzorků. Vzorky směsného paliva SMN 30 a FAME vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami nebyly v měsíci květnu 2019 odebrány. Oproti měsíci dubnu bylo v měsíci květnu zaznamenáno zhoršení, jelikož v dubnu vyhověly všechny odebrané a kontrolované vzorky pohonných hmot.

Automobilový benzin Českou obchodní inspekcí bylo v květnu 2019 odebráno a kontrolováno celkem 84 vzorků automobilových benzinů. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek nevyhověl v jakostním parametru „tlak par“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 64,7 kPa (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 60,9 kPa). Ostatní kontrolované a analyzované vzorky automobilových benzinů splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 228+A1 – Motorová paliva – Bezolovnaté automobilové benziny – Technické požadavky a metody zkoušení. Motorová nafta V měsíci květnu 2019 Česká obchodní inspekce odebrala a kontrolovala celkem 106 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných a kontrolovaných vzorků nesplnily 2 vzorky jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolované vzorky motorové nafty nevyhověly v jakostním parametru „bod vzplanutí“, kdy naměřené hodnoty tohoto jakostního parametru byly 45,5°C a 46,5°C (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 53,0°C). Zbývající kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 590+A1 – Motorová paliva - Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení.

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 106 vzorků motorové nafty. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 84 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce uložila v měsíci květnu 2019 zákaz prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Opatření bylo vydáno na 2 095,27 l pohonných hmot v hodnotě 75 848,77 Kč.


Komentáře

RSS 

Zprávičky

Červnové výsledky průmyslu, stavebnictví a zahraničního obchodu

Mujbiz.cz , 07. August 2019 04:00

Průmyslová produkce se v červnu meziročně snížila o 3,8 %, ve srovnání s květnem byla nižší o 2,8 %....

Více 0 komentářů

Inspektoři ČOI na Karlovarsku zajistili 6500 kusů padělků

Mujbiz.cz , 06. August 2019 16:22

Česká obchodní inspekce Plzeňského a Karlovarského kraje zajistila na tržnicích v Potůčkách a Chebu ...

Více 0 komentářů

Panenka Máša je nebezpečná

Mujbiz.cz , 05. August 2019 04:00

Česká obchodní inspekce zjistila, že na trhu v ČR je hračka - panenka, která je spotřebiteli nabízen...

Více 0 komentářů