Příjmy i spotřeba domácností rostly

Mujbiz.cz , 04. říjen 2017 12:00 0 komentářů

Ve 2. čtvrtletí meziročně vzrostly reálné příjmy domácností o 2,6 % a reálná spotřeba na obyvatele o 2,9 %. Míra investic nefinančních podniků se meziročně zvýšila o 0,6 p.b.

Reálné příjmy domácností na obyvatele vzrostly ve 2. čtvrtletí meziročně o 2,6 %. Reálná spotřeba domácností na obyvatele rostla rychlejším tempem, tedy o 2,9 %.

Průměrný měsíční příjem domácností na obyvatele v nominálním vyjádření5 byl 24 596 Kč, z toho 4 148 Kč tvořily individuální služby a zboží poskytnuté vládními institucemi a neziskovými institucemi sloužícími domácnostem.

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl ve 2. čtvrtletí hodnoty 30 603 Kč a oproti stejnému období předchozího roku se reálně zvýšil o 4,4 %. Průměrná měsíční spotřeba domácností na obyvatele v nominálním vyjádření8 dosáhla částky 22 564 Kč. Výsledkem rychlejšího růstu výdajů domácností než jejich příjmů byla meziročně nižší míra úspor, a to 10,9 %. Míra investic v sektoru domácností se meziročně téměř nezměnila a dosáhla 8,2 %.


Komentáře