Nedostatky v internetovém obchodování stále přetrvávají

Mujbiz.cz , 10. August 2019 00:00 0 komentářů

Česká obchodní inspekce průběžně monitoruje dodržování právních předpisů v oblasti internetového obchodování. Kontroly provedla i ve 2. čtvrtletí 2019. V tomto období uskutečnila 232 kontrol a porušení zákonů zaznamenala ve 195 případech „Nedostatky v oblasti ochrany spotřebitele stále přetrvávají zejména u poskytování kompletních a komplexních informací o prodávaných výrobcích a službách, kdy se prodávající uchylují i k nekalým obchodním praktikám vůči spotřebitelům. Provozovatelé elektronických obchodů stále také chybují v informování spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Závady se vyskytují i v případě seznámení spotřebitele s cenou, v obecných informačních povinnostech nebo při procesu vyřizování uplatněných reklamací,“ říká k závěrům kontrol ředitel ČOI Mojmír Bezecný

Česká obchodní inspekce kontrolovala v období od 1. dubna do 30. června 2019 dodržování právních předpisů v internetových obchodech v ČR. Zaměřila se především na zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Provedla celkem 232 kontrol a porušení právních předpisů zjistila ve 195 případech, což je 84,0 % případů. Podíl zjištění je do značné míry ovlivněn způsobem realizace kontrol, kdy ČOI využívá jak svých poznatků z činností realizované před kontrolou, tak informací získaných od spotřebitelů. Tyto postupy pak umožňují inspektorům primárně se zaměřit na ty internetové obchody, které neplní zákonné požadavky.

Inspektorát Počet kontrol Kontroly se zjištěním Zjištění v %

Středočeský a Hl. město Praha 9 8 88,9% Jihočeský a Vysočina 26 25 96,2% Plzeňský a Karlovarský 29 21 72,4% Ústecký a Liberecký 39 33 84,6% Královéhradecký a Pardubický 47 41 87,2% Jihomoravský a Zlínský 39 28 71,8% Olomoucký a Moravskoslezský 43 39 90,7% Celkem 232 195 84,0%

Zjištěné nedostatky Nejčastěji byl porušen zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Konkrétně se jednalo:  ve 113 případech bylo prodávajícímu prokázáno, že žádným vhodným způsobem neposkytl spotřebiteli informaci o subjektu mimosoudního narovnání spotřebitelských sporů – ADR (§ 14)  ve 100 případech prodávající neinformoval spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva zboží reklamovat a to společně s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit (§ 13)  v 81 případech bylo zjištěno klamavé konání prodávajícího vůči spotřebiteli, kdy nebyly poskytnuty pravdivé informace nebo byly uvedeny informace uvádějící spotřebitele v omyl o výrobku, službě, ceně, servisu, prodávajícím, právech spotřebitele, atp. (§ 4 odst. 4 v návaznosti na § 5 odst. 1, 2)  v 51 případech bylo prodávajícímu prokázáno klamavé opomenutí vůči spotřebiteli, kdy nebyly poskytnuty podstatné informace o výrobku či službě, případně došlo k zatajení podstatných informací, poskytnutí nejasných či nesrozumitelných informací o výrobku, službě, ceně, servisu, prodávajícím, právech spotřebitele, atd. (§ 4 odst. 4 v návaznosti na § 5a odst. 1, 2)  v 18 případech neseznámil prodávající spotřebitele s cenou výrobku nebo služby platnou v okamžiku nabídky a to v souladu s platnými cenovými předpisy (§ 12)  ve 14 případech nedodržel postup při uplatnění a řešení reklamací; prodávající zejména nesplnil povinnost přijmout reklamaci a vystavit o tom písemné potvrzení a dále povinnost o reklamaci rozhodnout a vyřídit ji ve stanovené lhůtě (§ 19 odst. 1,3) V 10 případech bylo zjištěno porušení nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1007/2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků. V dalších 23 případech pak bylo prokázáno porušení ostatních právních předpisů, které jsou předmětem dozoru České obchodní inspekce. Uložená opatření
Česká obchodní inspekce na základě zjištěných porušení právních předpisů pravomocně uložila ve 2. čtvrtletí tohoto roku 245 pokut v celkové hodnotě 1 683 000 Kč.


Komentáře

RSS 

Zprávičky

ABSL: z domova pracuje 90 procent našich lidí, i navzdory pandemii probíhá nábor nových pracovníků

Mujbiz.cz , 23. March 2020 13:56

Kvůli rozšiřující se pandemii doporučilo již v půlce března 96 % center podnikových služeb svým zamě...

Více 0 komentářů

Mzdy i nové pracovní pozice v podnikových službách rostly dvojciferným tempem

Mujbiz.cz , 14. February 2020 11:00

Největší poptávka je v oboru podnikových služeb po IT a finančních expertech. Chybí zejména uchazeči...

Více 0 komentářů

Počet balíků se před Vánocemi více než zdvojnásobí a špička bude mezi 9. a 15. prosincem

Mujbiz.cz , 28. November 2019 14:43

Nezávislá služba Balikobot.cz, která pomáhá firmám agregovat přepravní služby a zefektivnit systém e...

Více 0 komentářů