Na podporu sociálního podnikání míří z Evropských fondů dalších 150 milionů korun

Mujbiz.cz , 09. srpen 2017 07:00 0 komentářů

Ministerstvo práce a sociálních věcí pokračuje prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) v podpoře sociálního podnikání. V aktuální výzvě číslo 129 je pro zájemce připraveno až 150 milionů korun. Vedle integračních sociálních podniků mohou nově peníze získat i environmentální sociální podniky.

Projekt chce pomoci nastartovat sociálně podnikatelské aktivity s perspektivou udržitelnosti, které přinášejí pracovní uplatnění znevýhodněným lidem, a které tím zároveň oživují místní ekonomiku. Zvýšená péče o zaměstnance, kteří jsou na trhu práce znevýhodněni (např. lidé dlouhodobě nezaměstnaní, lidé se zdravotním znevýhodněním, propuštění vězni a další) s sebou nese i vyšší náklady, proto by zahájení sociálního podnikání nebylo bez podpory z OPZ často možné. Žádosti je možné podávat až do konce listopadu příštího roku.

V předchozích dvou výzvách se žádostmi o podporu uspělo celkem 38 žadatelů, kteří na své projekty získali zhruba 150 milionů korun. Je mezi nimi například masérské centrum, prádelna, výrobna těstovin či polévkárna. Práci v nich zatím našlo přes dvě stě znevýhodněných lidí.

Všichni, kteří se o problematiku sociálního podnikání zajímají, se mohou zúčastnit stáží v již fungujících podnicích nebo využít bezplatných konzultačních služeb 14 lokálních konzultantů – úspěšných sociálních podnikatelů. Smyslem těchto aktivit je zvyšovat povědomí o sociálním podnikání a povzbuzovat zájemce k založení a udržení těchto podniků.


Komentáře