Každá druhá kontrolovaná pohřební služba porušila zákon

Mujbiz.cz , 11. květen 2018 00:00 0 komentářů

Česká obchodní inspekce v minulém roce kontrolovala dodržování zákonů v pohřebních službách. V průběhu třech měsíců zkontrolovala 115 provozoven a téměř u 50 % z nich zjistila porušení zákona o ochraně spotřebitele.

„Situace v oblasti pohřebnictví se oproti roku 2016 nezměnila. I nadále trvá situace, kdy téměř každá druhá kontrolovaná provozovna nedodržela danou legislativu. Nejčastěji prodávající neinformovali spotřebitele v souladu s cenovými předpisy o ceně výrobků nebo poskytovaných služeb, nevystavili písemné potvrzení o převzetí objednávky nebo neinformovali o možnosti reklamace. Vzhledem k těmto zjištěním bude ČOI v kontrolách pokračovat i v tomto roce,“ říká ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

Česká obchodní inspekce uskutečnila v období od 1. září do 30. listopadu 2017 kontrolní akce zaměřené na dodržování právních předpisů v oblasti pohřebních služeb. Inspektoři se zaměřili zejména na zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a dalších právních předpisů náležejících do dozorové působnosti České obchodní inspekce. Celkem provedli 115 kontrol. Porušení právních předpisů zjistili u 54 kontrol, což představuje 47 %.

Zjištěné nedostatky

V 62 případech bylo zjištěno porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:

  • ve 22 případech prodávající neinformovali spotřebitele v souladu s cenovými předpisy o ceně prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb (§ 12)
  • ve 12 případech prodávající nevydali písemné potvrzení o převzetí objednávky v případech, kdy nebyla služba poskytnuta na počkání, v některých případech sice potvrzení vydáno bylo, ale neobsahovalo některý z povinných údajů (§15 odst. 3)
  • ve 12 případech prodávající neinformovali řádně spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace, spolu s údaji o tom, kde reklamaci uplatnit (§ 13)
  • v 6 případech nebyla dodržena informační povinnost, kdy prodávající musí zajistit, aby jím prodávané výrobky byly přímo viditelně a srozumitelně označeny výrobcem, příp. dovozcem, názvem výrobku, údaji o hmotnosti, množství nebo velikosti (§ 10)
  • v 5 případech byla porušena povinnost prodávajícího informovat spotřebitele o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (§14 odst. 1)
  • ve 3 případech prodávající a poskytovatelé služeb porušili svoji povinnost prodávat výrobky a poskytovat služby za ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy a ceny při prodeji výrobků nebo poskytování služeb správně účtovat (§ 3 odst. 1 písm. c))
  • ve 2 případech bylo zjištěno porušení jiných ustanovení zákona o ochraně spotřebitele

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce pravomocně uložila v tomto období celkem 49 pokut v celkové hodnotě 83 500 Kč.

Dále v rámci kontrolní akce vydala zákazy prodeje na 85 kusů výrobků v celkové částce 53 425 Kč.


Komentáře

RSS 

Zprávičky

Tržby za nepotravinářské zboží meziročně vzrostly, za potraviny klesly

Mujbiz.cz , 15. srpen 2018 04:00

Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v červnu zvýšily reálně o 3,2 %, bez očištění o 2,0 %...

Více 0 komentářů

Domácí zdravotní péči využívá 142 tisíc pacientů

Mujbiz.cz , 13. srpen 2018 06:00

Na zdravotní péči v domácím prostředí se podle aktuálních statistik vynaložilo 6,2 miliardy korun. V...

Více 0 komentářů

Prodej alkoholu mladistvým na východě Čech se neobešel bez pokut

Mujbiz.cz , 11. srpen 2018 10:00

) Česká obchodní inspekce Královéhradeckého a Pardubického kraje využila konec školního roku a prost...

Více 0 komentářů