Vyhodnocení mezinárodní kontroly dětských postýlek a nosičů

Mujbiz.cz , 25. October 2019 12:14 0 komentářů
Rubriky: Právo, Rady
Vyhodnocení mezinárodní kontroly dětských postýlek a nosičů

Česká obchodní inspekce se zúčastnila mezinárodní kontrolní akce zaměřené na bezpečnost klasických a cestovních postýlek a dětských nosičů. V rámci tohoto projektu, na kterém se podílelo 10 institucí států EU, provedla ČOI kontrolu 10 typů postýlek a nosičů a u všech zjistila porušení zákonných povinností. Tři modely vykazovaly vážné nebo vysoké bezpečnostní riziko.

Mezinárodní kontrolní akce zaměřená na kontrolu bezpečnosti klasických a cestovních dětských postýlek a dětských nosičů se zúčastnilo 10 dozorových institucí států EU, včetně České obchodní inspekce. Cílem bylo prověřit možná bezpečnostní rizika, která plynou zejména ze špatné konstrukce postýlek a nosičů. Jednotlivé mezinárodní týmy rovněž kontrolovaly dodržování povinností výrobců, dovozců a distributorů dětských postýlek a nosičů. Výrobky odebíraly od prodejců z kamenných i internetových obchodů. Celkem národní dozorové orgány testovaly 107 výrobků: 84 dětských nosičů a 23 postýlek. Testování vzorků probíhalo v akreditované laboratoři v Itálii, která po provedení zkoušek vypracovala a předložila o těchto kontrolách protokoly. Testování se zaměřilo na ty bezpečnostní požadavky, které mají největší dopad na bezpečnost nejmenších spotřebitelů, tedy dětí. ČOI provedla v rámci tohoto mezinárodního projektu 10 kontrol u hospodářských subjektů a odebrala k posouzení 10 modelů dětských postýlek a nosičů. Kontrolovala především koncové hospodářské subjekty - distributory, zda splňují požadavky zákona o obecné bezpečnosti výrobků (č.102/2001 Sb.), zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a zda odpovídají všem evropským technickým normám, které se na ně vztahují (EN 716-1, EN 716-2, EN 13209-1, EN 13209-2 a TNI CEN/TR 16512). Pozornost byla také věnována výrobkům, u kterých pracovníci kontrolních orgánů zjistili nedostatky ve značení a chybějící či nedostatečné varování pro spotřebitele.

Zjištěné výsledky

Celkové výsledky testů všech dozorových orgánů zapojených do akce ukázaly, že pouze 13 ze 107 zkoumaných výrobků je plně v souladu s požadovanými normami.

Uvedené výsledky jsou založeny na odběru výrobků z trhů v zúčastněných zemích zkušenými inspektory dozoru nad trhem, kteří hledali nevyhovující a potenciálně nebezpečné výrobky.

Česká strana zastoupená ČOI zjistila neshody u 10 výrobků. Celkem bylo pro tuto akci odebráno 8 modelů dětských nosičů (z toho 2 rámové) a 2 modely dětských postýlek (jedna klasická a jedna cestovní).

 U 8 kontrolovaných výrobků byly zjištěny formální nedostatky v předložené průvodní dokumentaci (§ 4 zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků).

 U 7 výrobků chyběla průvodní dokumentace v českém jazyce.

 Jedna kontrolovaná osoba nepředložila nabývací doklad k výrobku.

 Obě postýlky, cestovní i klasická, odpovídaly mechanické bezpečnosti dle uvedených norem. Byly u nich zjištěny pouze formální nedostatky ve značení, které byly v průběhu kontroly odstraněny.

 Dva nosiče vykazovaly vážné riziko (měkký nosič LIONELO Isa Red a rámový nosič ZOPA Little Hiker) a jeden nosič riziko vysoké (měkký nosič Storchenwiege) Více také v samostatných tiskových zprávách ČOI: https://www.coi.cz/na-trhu-se-objevil-nebezpecny-detsky-nosic-lionelo-isa-red/ https://www.coi.cz/v-detske-cestovni-postylce-hrozi-diteti-zraneni/

Přijatá opatření

Členské státy přijaly vhodná opatření tak, aby byly z trhu odstraněny všechny identifikované nebezpečné výrobky. Provedly 26 oznámení do systému nebezpečných výrobků RAPEX. Dále bylo u 24 modelů nosítek a dětských postýlek zrušena jejich výroba nebo byly zavedeny zákazy jejich prodeje.

Databáze nebezpečných výrobků je umístěna na webových stránkách ČOI: https://www.coi.cz/pro-spotrebitele/rizikove-vyrobky/


Komentáře