Spotřebitel zaplatí za originál, dostane padělek

Mujbiz.cz , 15. July 2019 07:00 0 komentářů
Spotřebitel zaplatí za originál, dostane padělek

Česká obchodní inspekce pravidelně kontroluje, zda se na tuzemském trhu nevyskytují výrobky, které by porušovaly některá práva duševního vlastnictví. V 1. čtvrtletí 2019 provedla 433 kontrol a nedodržení tohoto ustanovení zjistila ve 21 %. To je o 10 % méně zjištění, než bylo za stejné období v roce 2018. Z hlediska sortimentu v 1. čtvrtletí tohoto roku nejčastěji docházelo k porušení některých práv duševního vlastnictví u oděvů, textilních výrobků, audio-video a obuvi.

U zajištěných výrobků byl nejvyšší objem u ochranných známek značek Crocs, Tangle Teezer, Tommy Hilfiger, Lego a Gucci. „Česká obchodní inspekce provádí tyto kontroly nejen na základě vlastních poznatků, ale také na základě spotřebitelských podání a podání majitelů práv duševního vlastnictví. Vzhledem k tomu, že poptávka a nabídka v oblasti padělaného zboží i nadále trvá, ČOI bude v těchto kontrolách důsledně pokračovat,“ říká ke kontrolní akci ústřední ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

Česká obchodní inspekce se v období od 2. ledna do 29. března 2019 zaměřila na kontrolu dodržování zákazu nabídky, prodeje a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví (§ 8 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele). Podle tohoto ustanovení se zakazuje nabízet za účelem prodeje, prodávat a skladovat výrobky porušující některá práva duševního vlastnictví nebo neoprávněné užívání označení chráněného podle zvláštního právního předpisu.

Z celkového počtu 433 kontrol bylo zjištěno porušení právních předpisů ve 304 případech (70,2 %). Z tohoto počtu u 91 kontrol bylo zaznamenáno porušení zákazu nabízení za účelem prodeje, prodeje a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví, což v procentuálním vyjádření představuje 21,0 %. V rámci této kontrolní akce ČOI zjistila souběžně i další porušení právních předpisů, která se nejčastěji týkala neseznámení spotřebitel s cenou nabízených výrobků, nevydání dokladu o zakoupení výrovku na žádost spotřebitele, popřípadě jeho vydání bez povinných náležitostí, distribuce stanovených výrobků, které zjevně nesplňují požadavky zákona o technických požadavcích na výrobky a značení textilních výrobků materiálovým složením.

ČOI při akci spolupracovala s dalšími orgány státní správy. Ve 28 případech kontroly probíhaly v součinnosti s Celní správou ČR, Policií České republiky nebo živnostenskými úřady.

Česká obchodní inspekce na základě zjištěných porušení právních předpisů v tomto období pravomocně uložila 358 pokut v celkové hodnotě 4 077 000 Kč. Kromě sankčních opatření zajistila a uložila mimo dosah kontrolovaných osob celkem 5 216 kusů padělků v hodnotě originálů v celkové výši 13 401 429 Kč. Výrobky, které neodpovídají zvláštním právním předpisům a bude o nich pravomocně rozhodnuto ve smyslu jejich propadnutí anebo zabrání, budou následně zničeny nebo využity k humanitárním účelům.


Komentáře

RSS 

Zprávičky

9 ze 17 modelů elektrických hraček u kontroly neprošlo

Mujbiz.cz , 05. October 2019 11:34

Česká obchodní inspekce se zúčastnila mezinárodní akce zaměřené na kontrolu bezpečnosti elektrických...

Více 0 komentářů

ČOI vyhodnotila kontroly dětských chůviček

Mujbiz.cz , 29. September 2019 12:59

Česká obchodní inspekce provedla v období od 16. července do 30. listopadu 2018 celkem u 12 hospodář...

Více 0 komentářů

Výsledky kontrol mobilních telefonů

Mujbiz.cz , 20. September 2019 17:00

Česká obchodní inspekce uskutečnila v minulém roce 53 kontrol zaměřených na mobilní telefony. Po vyh...

Více 0 komentářů