Půjčovny svatebních šatů na severu Čech opakovaně porušují zákon

Mujbiz.cz , 09. květen 2018 12:00 0 komentářů

Česká obchodní inspekce Ústeckého a Libereckého kraje uskutečnila mimořádnou kontrolní akci zaměřenou na půjčovny šatů v tomto regionu. Provedla 8 kontrol a v 7 případech zjistila porušení zákona o ochraně spotřebitele. Jednalo se především o opakující se chybné ocenění půjčovaného oblečení. Dále spotřebitelé nebyli informování o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace nebo nebylo vydáno písemné potvrzení o převzetí objednávky.

Česká obchodní inspekce Ústeckého a Libereckého kraje provedla v průběhu měsíce března a dubna kontroly půjčoven svatebních a společenských šatů. V tomto období bylo provedeno 8 kontrol. U 7 půjčoven bylo zjištěno porušení zákona o ochraně spotřebitele. Inspektoři zaznamenali opakující se porušení ocenění půjčovaného ošacení, spotřebitelé nebyli informování o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace, nebylo vydáno písemné potvrzení o převzetí objednávky a v jednom případě nebylo u vyžádaného dokladu označeno, že se jedná o použitý výrobek.

Inspektoři ČOI se setkali například s takovým jednáním, kdy u zápůjčky pánského společenského saka nebyl spotřebitel s cenou zápůjčky žádným způsobem seznámen. Saka byla v provozovně na ramínku, na stojanu, cena však u nich nebyla uvedena. Obsluhující vyplnil zakázkový list - Smlouva o nájmu oděvů, kde byly údaje o spotřebiteli (jméno a příjmení, adresa, telefon, datum zápůjčky, datum vrácení, název zapůjčených výrobků, cena za zápůjčky a datum plnění). Kopii zakázkového listu - Smlouvu o nájmu oděvů však spotřebitel neobdržel. Pokud služba není službou na počkání, je prodávající povinen vydat spotřebiteli písemné potvrzení o převzetí objednávky. Potvrzení musí obsahovat označení předmětu služby, její rozsah, jakost, cenu za provedení služby a termín jejího plnění. Tím došlo k porušení zákona o ochraně spotřebitele.

Celkem inspektoři uložili pokuty na místě v celkové výši 7 500 Kč a jedno kontrolní zjištění bude postoupeno do správního řízení.


Komentáře

RSS 

Zprávičky

Míra úspor domácností se zvýšila

Mujbiz.cz , 22. říjen 2018 09:00

Podle sezónně očištěných údajů úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností proti předchozímu čtvr...

Více 0 komentářů

Kontrolní akce ve Zlíně odhalila nelegální zaměstnance

Mujbiz.cz , 20. říjen 2018 08:00

Dne 2. 10. 2018 byla zahájena inspektory Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský a Zlínský kr...

Více 0 komentářů

Stoupla ekonomická aktivita žen

Mujbiz.cz , 18. říjen 2018 10:00

Míra zaměstnanosti 15–64letých (podíl zaměstnaných k populaci v této věkové skupině) očištěná od sez...

Více 0 komentářů