Nábytek s elektrickým zařízením musí mít jasné bezpečnostní informace

Mujbiz.cz , 12. únor 2019 09:00 0 komentářů

Česká obchodní inspekce se v průběhu roku 2018 zaměřila na kontroly nábytku, který má v sobě zabudované elektrické zařízení. Během tohoto období uskutečnila 5 kontrol u vybraných distributorů. V jednom případě zjistila porušení právních předpisů. Jednalo se o chybějící návod k použití s jasně srozumitelnými bezpečnostními informacemi. Dále pak obchodník použil nekalé obchodní praktiky, včetně toho, že neinformoval o uplatnění reklamace.

Česká obchodní inspekce provedla v minulém roce kontroly nábytku s elektrickým zařízením. Cílem bylo ověřit, zda elektrická zařízení zabudovaná v nábytku splňují technické požadavky stanovené v právních předpisech. Jednalo se například o svítidla zabudovaná v nábytku a polohovací nábytek s elektronicky ovládaným zařízením. Kontrola výrobků byla především zaměřena na bezpečnostní pokyny, značení výrobků, návody k použití a označení CE. ČOI bylo realizováno 5 kontrol u 5 hospodářských subjektů - distributorů. Kontrolováno bylo 5 typů výrobků. V jenom případě bylo zjištěno porušení právních předpisů dozorovaných ČOI. Jednalo se o elektricky polohované křeslo (název Luca BESSONI, TV Křeslo HAMILTON, typ 1520B, identifikační označení 09920008-01), u kterého jsou jednotlivé polohy realizovány lineárními pohony napájenými přes elektrický napájecí zdroj. Pro uživatele byl k výrobku přiložen jen dokument obrázkového vyobrazení k sestavení výrobku a údržbě bez jakýchkoliv písemných informací obsahujících jasné, srozumitelné a snadno pochopitelné bezpečnostní informace potřebné k bezpečnému užití výrobku a k účelu, pro které byl vyroben (nebyla splněna povinnost dle § 7 písm. b) NV č. 118/2016 Sb., a tím došlo k porušení § 9 odst. 2 zákona č. 90/2016 Sb.). Dále ve „Všeobecných obchodních podmínkách“, bylo zjištěno používání nekalé obchodní praktiky (§ 4 odst. 4 č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele) a spotřebitel také nebyl řádně informován o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace (§ 13 zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

Česká obchodní inspekce za porušení právních předpisů uložila jednomu hospodářskému subjektu v postavení distributora zákaz distribuce, včetně nákupu, dodávky, prodeje nebo použití tohoto elektrického polohovacího křesla.

V ostatních případech byly k výrobkům přiloženy dostačující informace o způsobu použití, bezpečnostní upozornění, včetně jejich správné instalace.


Komentáře

RSS 

Zprávičky

Ceny vývozu a dovozu se v roce 2018 snížily

Mujbiz.cz , 18. únor 2019 09:00

Ceny vývozu i dovozu ve 4. čtvrtletí 2018 proti 3. čtvrtletí 2018 vzrostly, směnné relace byly pozit...

Více 0 komentářů

HDP v roce 2018 vzrostl o 3,0 %

Mujbiz.cz , 16. únor 2019 12:00

Hrubý domácí produkt vzrostl v roce 2018 podle předběžného odhadu o 3,0 %. Ve 4. čtvrtletí HDP mezič...

Více 0 komentářů

Spotřebitelské ceny meziročně vzrostly

Mujbiz.cz , 15. únor 2019 04:00

Spotřebitelské ceny vzrostly v lednu proti prosinci o 1,0 %. Tento vývoj ovlivnilo zejména zvýšení c...

Více 0 komentářů