Míra úspor domácností se zvýšila

Mujbiz.cz , 22. říjen 2018 09:00 0 komentářů

Podle sezónně očištěných údajů úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností proti předchozímu čtvrtletí reálně vzrostl o 1,4 %. Reálná spotřeba na obyvatele se zvýšila o 1,1 % a míra úspor vzrostla o 0,4 procentního bodu. Míra investic nefinančních podniků se zvýšila proti předchozímu čtvrtletí o 0,4 procentního bodu.

Nefinanční podniky: pokračoval růst mzdových nákladů

Míra zisku1 ve 2. čtvrtletí byla 46,9 %, což je o 1,0 procentního bodu (p. b.) méně než v předchozím čtvrtletí a o 2,5 p. b. méně než před rokem. Celkové mzdové náklady nefinančních podniků vzrostly meziročně o 9,4 %. Míra ziskovosti tuzemských podniků zůstala i tak nadprůměrná, neboť dle dostupných údajů Eurostatu se průměrná míra zisku nefinančních podniků za EU dlouhodobě pohybuje okolo 40,0 %. Míra investic2 se zvýšila proti předchozímu čtvrtletí o 0,4 p. b. a dosáhla 28,9 %. Meziročně vzrostla o 0,6 p. b.

Domácnosti: míra úspor po několika čtvrtletích poklesu vzrostla o 0,4 p. b.

Úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností na obyvatele3 reálně vzrostl ve 2. čtvrtletí proti předchozímu čtvrtletí o 1,4 %, meziročně o 2,7 %. Reálná spotřeba domácností na obyvatele4 rostla mezičtvrtletně nižším tempem, tedy o 1,1 %, meziročně rostla o 2,4 %.

Průměrný měsíční příjem domácností na obyvatele v nominálním vyjádření5 byl 26 065 Kč6, z toho 4 619 Kč6 tvořily individuální služby a zboží7 poskytnuté vládními institucemi a neziskovými institucemi sloužícími domácnostem.

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání8 dosáhl ve 2. čtvrtletí hodnoty 32 878 Kč6 a oproti předchozímu čtvrtletí se reálně zvýšil o 1,8 %, meziročně o 6,0 %.

Průměrná měsíční spotřeba domácností na obyvatele v nominálním vyjádření9 dosáhla částky 24 213 Kč6.

Výsledkem rychlejšího růstu příjmů domácností než jejich výdajů proti předchozímu čtvrtletí byla vyšší míra úspor10, mezičtvrtletně vzrostla o 0,4 p. b. na 9,8 %. Míra investic v sektoru domácností se oproti předchozímu čtvrtletí nezměnila a činí 9,3 %.


Komentáře

RSS 

Zprávičky

Prekurzory výbušniny podléhají zvýšené pozornosti ČOI

Mujbiz.cz , 11. listopad 2018 04:00

Česká obchodní inspekce pravidelně monitoruje, zda na českém trhu nejsou volně v prodeji chemické lá...

Více 0 komentářů

Nejoblíbenější těstoviny jsou prý u nás fusilli

Mujbiz.cz , 09. listopad 2018 07:00

Z hlediska výdajů domácností, zakoupeného objemu či frekvence nakupování jednoznačně dominují bezvaj...

Více 0 komentářů

Inspekce práce odhalila při kontrole v Jablonci nad Nisou nelegálně zaměstnané cizince

Mujbiz.cz , 07. listopad 2018 05:00

V pondělí 22. 10. 2018 proběhla kontrola Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký ...

Více 0 komentářů