Kontroly v Podkrkonoší odhalily v polovině případů porušení zákona

Mujbiz.cz , 10. October 2019 00:00 0 komentářů

Královéhradecká a Pardubická ČOI zjistila při mimořádné kontrolní akci porušení zákonů v 11 z 20 kontrolovaných obchodů a restaurací, což je více než polovina.

Česká obchodní inspekce pro Královéhradecký a Pardubický kraj uskutečnila s regionální Českou inspekcí životního prostředí a Celním úřadem společnou kontrolní akci v Červeném Kostelci, Úpici, ve Rtyni v Podkrkonoší a v okolí.

Předmětem kontroly bylo prověření nabízených služeb a obchodní sítě včetně provozoven veřejného stravování v dané lokalitě. Zároveň byl proveden na 3 čerpacích stanicích odběr vzorků pohonných hmot. Laboratorním rozborem vzorků nebyl zjištěn nedostatek v kvalitě PHM.

Inspektoři ČOI provedli celkem 20 kontrol v maloobchodních prodejnách a restauracích. V 11 provozovnách bylo zjištěno porušení právních předpisů. Jednalo se především o porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, kdy v 6 případech obchodníci neseznámili spotřebitele s konečnou platnou cenou před jednáním o koupi, popř. neseznámili spotřebitele s měrnými cenami u balených potravinářských výrobků (§ 12), v 1 případě použili měřidlo, které nesplňovalo předepsané požadavky (§ 3/1 d), v 1 případě při prodeji výrobků porušili informačních povinnosti (§ 9) nebo v 1 případě nepřijali reklamaci a na provozovně nebyl přítomen pracovník, který byl pověřen řešením reklamace (§ 19 odstavec 1, 2).

Dále prodejci porušili ve 2 případech nařízení EPaR č. 1007/2011 o značení textilních výrobků a porušení zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku.

„Česká obchodní inspekce vydala na jedno úředně neověřené délkové měřidlo zákaz používání do doby zjednání nápravy. Na místě také uložila 10 pokut v celkové hodnotě 11 000 korun a s jednou kontrolovanou osobou bude zahájeno správní řízení,“ říká k uloženým sankcím ředitel regionálního inspektorátu ČOI František Švihlík


Komentáře