ČOI v rámci mezinárodní akce odhalila nebezpečné hračky

Mujbiz.cz , 09. February 2019 05:00 0 komentářů

Česká obchodní inspekce se zúčastnila mezinárodní kontrolní akce zaměřené na zdravotně závadné hračky. Na projektu se podílelo sedmnáct evropských států včetně České republiky. Kontroly v rámci této mezinárodní akce byly zaměřeny na plastové hračky, které by mohly obsahovat nadlimitní množství některých chemikálii a tím představovat pro děti zdravotní riziko. „Tato mezinárodní kontrolní akce potvrdila předpoklad, že na trhu EU se nacházejí hračky, které nevyhovují bezpečnostním požadavkům. V průběhu kontrol se podařilo zmapovat trh a shromáždit informace a podklady, které mohou vést ke zlepšení situace na vnitřním trhu EU,“ říká k mezinárodní akci ČOI ředitel ČOI Mojmír Bezecný.

Česká obchodní inspekce se podílela na mezinárodní dozorové akci, která byla zaměřená na kontrolu bezpečnosti plastových hraček a na sjednocení přístupu kontrolních orgánů jednotlivých států k těmto výrobkům. Součástí akce bylo i laboratorní posouzení vybraných výrobků akreditovanými laboratořemi. Zkušební laboratoře prověřovaly přítomnost různých druhů chemických látek, které mohou být použity v průběhu výrobního procesu těchto hraček. Konkrétně byl ověřován možný výskyt látek, jako jsou ftaláty (estery kyseliny ftalové), SCCPs (chlorované parafíny s krátkým řetězcem), PAHs (polycyklické aromatické uhlovodíky) a BPA (bisfenol A). Dále pak přítomnost vybraných chemických prvků, kterými byly kadmium, olovo a organický cín. Všechny tyto prvky mohou být pro vyvíjející se organizmus dětí velmi nebezpečné, pokud jejich koncentrace v hračkách překročí limity požadované platnou legislativou. Akce se účastnilo sedmnáct evropských států. Celkem bylo odebráno a prověřováno 255 modelů plastových hraček. Všechny vzorky byly testovány na obsah ftalátů, SCCP, olovo, kadmium a organický cín. Menší počet hraček byl testován na PAH a BPA.

Česká obchodní inspekce v rámci této společné akce odebrala celkem 15 modelů hraček. Z těchto odebraných modelů byly 3 modely hraček hodnoceny jako nevyhovující pro vážné riziko způsobené přítomností nadlimitního množství ftalátů v materiálu použitém na výrobku hraček (ftaláty jsou látky, které narušují plodnost a také mohou zvyšovat riziko alergií).

Česká obchodní inspekce uložila distributorům těchto hraček ochranné opatření ve formě zákazu distribuce výrobků a stažení výrobků z distribuce.

Jednalo se o následující nebezpečné hračky, které ČOI již zveřejnila na svých internetových stránkách a údaje poskytla MPO ke zveřejnění v systému RAPEX.

Velké množství ftalátů bylo např. nalezeno u plastové hračky „Žlutá pískací žába“. Limit povolený platnou legislativou byl překročen více než 400x. V hračce byl zjištěn DEHP = Bis (2-ethylhexyl) ftalát v množství 48,0 ± 5,7 % hmotnostních, přičemž povolený limit je 0,1 %.


Komentáře

RSS 

Zprávičky

Ceny zahraničního obchodu rostly

Mujbiz.cz , 21. April 2019 08:00

V únoru 2019 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 0,3 %, dovozní ceny o 0,5 %. Směnné relace dosáhl...

Více 0 komentářů

Ceny elektřiny a brambor nadále rostly

Mujbiz.cz , 19. April 2019 10:00

Spotřebitelské ceny vzrostly v březnu proti únoru o 0,2 %. Tento vývoj ovlivnilo zejména zvýšení cen...

Více 0 komentářů

ČOI zajistila na tržnici ve Vyšším Brodě více než 1000 kusů padělků

Mujbiz.cz , 17. April 2019 11:00

Česká obchodní inspekce Jihočeského kraje a Vysočiny provedla na konci března mimořádnou kontrolní a...

Více 0 komentářů