ČOI provedla mimořádnou kontrolní akci v Rychnově nad Kněžnou

Mujbiz.cz , 07. December 2018 03:00 0 komentářů

Česká obchodní inspekce Královéhradeckého a Pardubického kraje uskutečnila mimořádnou kontrolní akci v obchodech a restauracích v Rychnově nad Kněžnou. Provedla 26 kontrol a porušení právních předpisů zjistila ve 14 provozovnách. Nejčastěji se jednalo o nedodržení zákona o ochraně spotřebitele, kdy obchodníci neuváděli správné ceny nebo nedodržovali poctivost prodeje výrobků nebo služeb.

Česká obchodní inspekce Královéhradeckého a Pardubického kraje prověřovala v Rychnově nad Kněžnou nabídku a prodej výrobků a služeb v obchodní síti a v provozovnách veřejného stravování. Zároveň v této lokalitě provedla odběr 9 vzorků pohonných hmot na 4 čerpacích stanicích. Tyto vzorky byly bez závad a všechny vyhověly stanoveným jakostním požadavkům.

Pracovníci ČOI provedli celkem 26 kontrol a ve 14 provozovnách zjistili porušení právních předpisů. Jednalo se především o porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, dále zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.

Prodejci nejčastěji porušovali zákon o ochraně spotřebitele. Konkrétně se jednalo o to, že spotřebitel nebyl seznámen s konečnou platnou cenou nebo u balených potravinářských výrobků, neměl k dispozici měrné ceny (§ 12). Dále obchodníci neuváděli informačních povinnosti (§ 10) nebo při prodeji výrobků použili měřidla s neplatným úředním ověřením (§ 3). Inspektoři také zajistili 7 kusů padělků v hodnotě originálů za 56 000 Kč (ochranné známky CHANEL a Salomon SAS).

Česká obchodní inspekce za zjištěné nedostatky uložila na místě 10 pokut v celkové hodnotě 13 000 Kč. Ve 4 případech bude s kontrolovanou osobou zahájeno správní řízení v pravomoci ČOI. Dále inspekce vydala zákaz prodeje na 101 kusů výrobků v celkové hodnotě 25 351 Kč a na jednu úředně neověřenou váhu vydala zákaz používání do doby zjednání nápravy.


Komentáře

RSS 

Zprávičky

Meziročně významně vzrostly ceny energií

Mujbiz.cz , 25. April 2019 07:00

Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 0,3 %, ceny průmyslových výrobců o 0,5 %, ceny stav...

Více 0 komentářů

Na Šenovské burze v Ostravě byly zjištěny padělky

Mujbiz.cz , 23. April 2019 08:00

Česká obchodní inspekce Olomouckého a Moravskoslezského kraje uskutečnila mimořádnou kontrolní akci ...

Více 0 komentářů

Ceny zahraničního obchodu rostly

Mujbiz.cz , 21. April 2019 08:00

V únoru 2019 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 0,3 %, dovozní ceny o 0,5 %. Směnné relace dosáhl...

Více 0 komentářů