ČOI: Polovina kontrolovaných v rámci akce HAD porušila zákon

Mujbiz.cz , 29. January 2019 09:57 0 komentářů

Česká obchodní inspekce se zúčastnila v rámci svých dozorových kompetencí celostátní akce HAD (Hazard, alkohol a děti). Z kontrol vyplynulo, že obchodníci stále nedodržují zákon o ochraně spotřebitele, ale ani zákaz prodeje alkoholu osobám mladším 18 let.

„Z našich dosavadních zkušeností vyplývá, že účast mladistvých při kontrole představuje nový a významný prvek zvyšující efektivitu kontroly," uvedl ústřední ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný. „Domníváme se, že je to i nástroj umožňující účinnější prosazování boje proti alkoholismu a toxikomanii dětí a mládeže v ČR a prvek přispívající k celkovému uvědomění škodlivosti návykových látek mezi skupinami mladistvých,“ dodal.

Česká obchodní inspekce v rámci kontrolní akce HAD provedla celkem 178 kontrol a porušení zákona zjistili inspektoři v 94 případech (tj. 53 %). Ve 25 případech byla při kontrole zajištěna účast osoby mladší 18 let.

Nejčastějším porušením bylo porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:

  • ve 48 případech byly porušovány zásady poctivosti prodeje (§ 3)
  • v 18 případech nebyl spotřebitel seznámen s cenami nabízených výrobků (§ 12)
  • v 15 případech nebyl vydán doklad o zakoupení výrobku nebo vydaný doklad neobsahoval předepsané náležitosti (§ 16)

Porušení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek:
- v 5 případech byl porušen § 5 odst. 2, tedy prodejce tabákových a ostatních obdobných výrobků neumístil na místech jejich prodeje pro spotřebitele zjevně viditelný text zákazu jejich prodeje osobám mladším 18 let - v 15 případech došlo k prodeji nebo podání alkoholického nápoje osobě mladší 18 let (§ 11 odst. 5) - v 8 případech prodejce alkoholických nápojů na místech jejich prodeje neumístil pro spotřebitele zjevně viditelný text zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let (§ 13 odst. 1)

V jednom případě prodejce neposkytl součinnosti při provádění kontroly (porušen § 10 odst. 2, zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole). Česká obchodní inspekce ve správním řízení rozhodne také o výši pokuty.

Spolupráce s nezletilými figuranty a ostatními orgány

V rámci kontrolní akce byla využita spolupráce s ostatními kontrolními orgány. Nejvýznamnější byla spolupráce s Policií ČR, která celou kontrolní akci organizačně řídí. Význam při realizaci kontrolní akce měli nezletilí figuranti, jejichž prostřednictvím bylo možné ověřit dodržování zákonem stanovené věkové hranice 18 let pro prodej či podávání alkoholických nápojů a prodej tabákových a ostatních obdobných výrobků. Tito figuranti byli přítomni při 25 kontrolách České obchodní inspekce.


Komentáře

RSS 

Zprávičky

Ceny zahraničního obchodu rostly

Mujbiz.cz , 21. April 2019 08:00

V únoru 2019 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 0,3 %, dovozní ceny o 0,5 %. Směnné relace dosáhl...

Více 0 komentářů

Ceny elektřiny a brambor nadále rostly

Mujbiz.cz , 19. April 2019 10:00

Spotřebitelské ceny vzrostly v březnu proti únoru o 0,2 %. Tento vývoj ovlivnilo zejména zvýšení cen...

Více 0 komentářů

ČOI zajistila na tržnici ve Vyšším Brodě více než 1000 kusů padělků

Mujbiz.cz , 17. April 2019 11:00

Česká obchodní inspekce Jihočeského kraje a Vysočiny provedla na konci března mimořádnou kontrolní a...

Více 0 komentářů