ČOI: Polovina kontrolovaných v rámci akce HAD porušila zákon

Mujbiz.cz , 29. January 2019 09:57 0 komentářů

Česká obchodní inspekce se zúčastnila v rámci svých dozorových kompetencí celostátní akce HAD (Hazard, alkohol a děti). Z kontrol vyplynulo, že obchodníci stále nedodržují zákon o ochraně spotřebitele, ale ani zákaz prodeje alkoholu osobám mladším 18 let.

„Z našich dosavadních zkušeností vyplývá, že účast mladistvých při kontrole představuje nový a významný prvek zvyšující efektivitu kontroly," uvedl ústřední ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný. „Domníváme se, že je to i nástroj umožňující účinnější prosazování boje proti alkoholismu a toxikomanii dětí a mládeže v ČR a prvek přispívající k celkovému uvědomění škodlivosti návykových látek mezi skupinami mladistvých,“ dodal.

Česká obchodní inspekce v rámci kontrolní akce HAD provedla celkem 178 kontrol a porušení zákona zjistili inspektoři v 94 případech (tj. 53 %). Ve 25 případech byla při kontrole zajištěna účast osoby mladší 18 let.

Nejčastějším porušením bylo porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:

  • ve 48 případech byly porušovány zásady poctivosti prodeje (§ 3)
  • v 18 případech nebyl spotřebitel seznámen s cenami nabízených výrobků (§ 12)
  • v 15 případech nebyl vydán doklad o zakoupení výrobku nebo vydaný doklad neobsahoval předepsané náležitosti (§ 16)

Porušení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek:
- v 5 případech byl porušen § 5 odst. 2, tedy prodejce tabákových a ostatních obdobných výrobků neumístil na místech jejich prodeje pro spotřebitele zjevně viditelný text zákazu jejich prodeje osobám mladším 18 let - v 15 případech došlo k prodeji nebo podání alkoholického nápoje osobě mladší 18 let (§ 11 odst. 5) - v 8 případech prodejce alkoholických nápojů na místech jejich prodeje neumístil pro spotřebitele zjevně viditelný text zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let (§ 13 odst. 1)

V jednom případě prodejce neposkytl součinnosti při provádění kontroly (porušen § 10 odst. 2, zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole). Česká obchodní inspekce ve správním řízení rozhodne také o výši pokuty.

Spolupráce s nezletilými figuranty a ostatními orgány

V rámci kontrolní akce byla využita spolupráce s ostatními kontrolními orgány. Nejvýznamnější byla spolupráce s Policií ČR, která celou kontrolní akci organizačně řídí. Význam při realizaci kontrolní akce měli nezletilí figuranti, jejichž prostřednictvím bylo možné ověřit dodržování zákonem stanovené věkové hranice 18 let pro prodej či podávání alkoholických nápojů a prodej tabákových a ostatních obdobných výrobků. Tito figuranti byli přítomni při 25 kontrolách České obchodní inspekce.


Komentáře

RSS 

Zprávičky

Červnové výsledky průmyslu, stavebnictví a zahraničního obchodu

Mujbiz.cz , 07. August 2019 04:00

Průmyslová produkce se v červnu meziročně snížila o 3,8 %, ve srovnání s květnem byla nižší o 2,8 %....

Více 0 komentářů

Inspektoři ČOI na Karlovarsku zajistili 6500 kusů padělků

Mujbiz.cz , 06. August 2019 16:22

Česká obchodní inspekce Plzeňského a Karlovarského kraje zajistila na tržnicích v Potůčkách a Chebu ...

Více 0 komentářů

Panenka Máša je nebezpečná

Mujbiz.cz , 05. August 2019 04:00

Česká obchodní inspekce zjistila, že na trhu v ČR je hračka - panenka, která je spotřebiteli nabízen...

Více 0 komentářů