ČOI kontrolovala obchody a restaurace ve Svitavách

Mujbiz.cz , 21. December 2018 23:00 0 komentářů

Česká obchodní inspekce pro Královéhradecký a Pardubický kraj provedla mimořádnou kontrolní akci zaměřenou na obchody a restaurace ve Svitavách. Uskutečnila 24 kontrol a porušení právních předpisů zjistila v 9 případech. Obchodníci nejčastěji porušovali zákon o ochraně spotřebitele, kdy například neuváděli měrné ceny u balených výrobků, nesprávně účtovali nebo v jednom případě také prodávali padělky.

Česká obchodní inspekce Královéhradeckého a Pardubického kraje uskutečnila ve Svitavách 24 kontrol. Zaměřila se na maloobchodní prodejny a restaurační provozovny. Zároveň provedla u 3 čerpacích stanic odběry 5 vzorků pohonných hmot. U všech odebraných vzorku PHM neshledala porušení jakostních požadavků.

ČOI při kontrolách zjistila, že v 9 provozovnách nebyly dodrženy právní předpisy. Jednalo se o porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, dále zákona č. 477/2001, o obalech.

Nejčastěji obchodníci nedodržovali zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, kdy neseznámili spotřebitele s konečnou platnou cenou, neuvedli měrné ceny u balených potravinářských výrobků nebo nesprávně účtovali např. krmivo pro zvířata o 2 Kč v neprospěch spotřebitele. Inspektoři ČOI v 1 případě také objevili nabídku a prodej výrobků porušující některá práva duševního vlastnictví. Jednalo se o padělky 60 párů obuvi ochranné známky SALOMON v hodnotě originálů cca 100 000 Kč.

„ČOI na místě uložila 8 pokut příkazem na místě v celkové hodnotě 15 500 korun. S jednou osobou bude zahájeno správní řízení. Dále byl vydán zákaz prodeje na 552 kusů výrobků v celkové hodnotě 9 127 korun,“ říká k výsledkům kontrol ředitel Inspektorátu ČOI pro Královehradecký a Pardubický kraj František Švihlík.


Komentáře

RSS 

Zprávičky

Zpožděný let a poškozený kufr? Kalkulátor pomůže zjistit vaše práva

Mujbiz.cz , 19. July 2019 17:11

Češi si mohou ode dneška velmi rychle a snadno přímo na letišti zjistit, na co mají právo v případě ...

Více 0 komentářů

Ceny průmyslových výrobců meziměsíčně klesly

Mujbiz.cz , 17. July 2019 16:00

Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 2,5 %. Ceny průmyslových výrobců se snížily o 0,7 %...

Více 0 komentářů

Každé třetí kontrolované zahradnictví na severní Moravě porušilo zákon

Mujbiz.cz , 15. July 2019 14:00

Česká obchodní inspekce Olomouckého a Moravskoslezského kraje uskutečnila kontroly v provozovnách za...

Více 0 komentářů