Změny klimatu trápí pojišťovny. Musí řešit více škod

28. April 2023 11:33 0 komentářů

V posledních letech jsme svědky dramatických změn v klimatu, což má dopad na celou řadu oblastí, včetně pojišťovnictví. Pojišťovny čelí rostoucímu riziku, které právě klimatické změny způsobují. Pojišťovny se tak musí přizpůsobovat nové realitě, a právě v tuto chvíli přichází na pomoc nový nástroj s názvem Green0meter.

Green0meter může pomoci českým pojišťovnám reagovat na změnu klimatu a minimalizovat dopady změn i na klienty pojišťoven. Zvyšující se nepředvídatelnost počasí a jeho dopad na nemovitosti, zemědělství, infrastrukturu a další oblasti znamenají pro pojišťovny větší riziko a s tím spojené vyšší náklady. Stejně jako banky se i pojišťovny budou muset přizpůsobovat nové realitě. Podle francouzského regulačního orgánu ACPR budou mít klimatické změny dokonce větší dopad na pojišťovny než na banky.

Studie KPMG z roku 2022 také potvrzuje, že klimatické změny budou mít pro pojišťovny dalekosáhlé následky. Průzkum zdůrazňuje, že klimatické změny budou mít vliv na celou řadu oblastí, včetně ztrát na majetku, zemědělství a dopravě, a že pojišťovny budou muset být schopny řešit tyto nové výzvy a přizpůsobovat se novému klimatickému prostředí.

I přesto se v dubnu 2023 rozhodly pojišťovny Zürich a Munich Re opustit koalici pojišťoven, která se zaměřuje na boj proti změně klimatu, z důvodu příliš velkých tlaků na dekarbonizaci jejich portfolia. Toto rozhodnutí bylo kritizováno veřejností a nazváno jako krok zpět v boji proti změně klimatu, nicméně ukazuje na to, že existuje tlak na pojišťovny, aby v této oblasti jednaly efektivněji.

Green0meter je inovativní nástroj, který pomáhá měřit a redukovat dopad změny klimatu na podniky a organizace. Jedná se o platformu, která umožňuje pojišťovnám a dalším společnostem snížit jejich uhlíkový otisk a zároveň minimalizovat dopad klimatických změn na jejich podnikání.

Na podobnou skutečnost poukazuje i nedávná studie EIOPA, evropského orgánu pro pojišťovnictví. Pojišťovny v České republice stále nemají zavedena dostatečná opatření v oblasti adaptace na změnu klimatu.

S nástrojem Green0meter mají pojišťovny v České republice možnost změřit svůj dopad a dopad svých aktiv na klima a zároveň připravit své podnikání na nové podmínky. Green0meter může být pro pojišťovny klíčovým nástrojem pro řízení klimatických rizik a regulatorního nefinančního reportingu a maximalizaci výkonu v nové klimatické realitě.


Komentáře