Unive vydavatelů

Popis výrazu

Unie vydavatelů byla založena v roce 1990 a je jediným a reprezentativním sdružením podnikatelů a zaměstnavatelů v oboru vydávání periodického tisku a poskytování obsahů prostřednictvím internetu v České republice. Unie vydavatelů je právnickou osobou s působností na území České republiky.

Unie vydavatelů sdružuje až na výjimky všechny vydavatele celostátních a regionálních deníků a výraznou většinu rozhodujících vydavatelů časopisů. Unie vydavatelů sdružuje 42 řádných členů. Z těchto členů je 5 vydávajících pouze deníky a jejich suplementy a 2 vydavatelé, kteří vydávají deníky a časopisy. 27 z řádných členů vydává jen časopisy. Od roku 2005 je řádným členem Unie vydavatelů i 8 provozovatelů internetových serverů, kteří nevydávají periodický tisk. Dále je v Unii vydavatelů 5 přidružených členů vydávající odborné časopisy.

Členové Unie vydavatelů v současné době vydávají více než 200 titulů periodického tisku (bez územních mutací, započteny jsou pravidelné suplementy deníků – stav k 15. 3. 2006) a 110 samostatných on-line produktů.

Poslání a cíle Unie vydavatelů - rozvoj a vytváření podmínek pro svobodnou vydavatelskou činnost, internetové podnikání a prosazování principů svobody slov - hájení profesionálních zájmů vydavatelů, poskytovatelů internetových obsahů a pracovníků ve sdělovacích prostředcích - ochrana obchodních zájmů vydavatelů a poskytovatelů internetových obsahů - podpora rozvoje trhu tiskové reklamy a rovných podmínek pro distribuci tisku - zvyšování podílu tiskové reklamy na celkovém reklamním trhu - podpora ochrany autorských práv - aktivní působení v oblasti měření čtenosti (Media projekt) a při ověřování prodaného nákladu (ABC ČR) - realizace výzkumů účinnosti tiskové reklamy a zdůrazňování výhod tisku ve srovnání s ostatními médii - pořádání akcí na podporu čtení ve všeobecném významu a zvláště u mládeže. - snižování finančních nákladů členů - právní pomoc členům - zajišťování pravidelných a aktuálních informací pro členy

RSS 

Zprávičky

Počet balíků se před Vánocemi více než zdvojnásobí a špička bude mezi 9. a 15. prosincem

Mujbiz.cz , 28. November 2019 14:43

Nezávislá služba Balikobot.cz, která pomáhá firmám agregovat přepravní služby a zefektivnit systém e...

Více 0 komentářů

Češi na sociálních sítích

Mujbiz.cz , 22. November 2019 12:37

Počátkem října vyplnila mezeru na pultech knihkupectví žhavá knižní novinka Jak na sítě - Ovládněte ...

Více 0 komentářů

Servisní a inovační centra v Brně zaměstnávají už 22 000 lidí a plánují další růst

Mujbiz.cz , 14. November 2019 13:00

Výsledky průzkumu trhu podnikových služeb v Brně představila na své výroční konferenci asociace ABSL...

Více 0 komentářů