Unive vydavatelů

Popis výrazu

Unie vydavatelů byla založena v roce 1990 a je jediným a reprezentativním sdružením podnikatelů a zaměstnavatelů v oboru vydávání periodického tisku a poskytování obsahů prostřednictvím internetu v České republice. Unie vydavatelů je právnickou osobou s působností na území České republiky.

Unie vydavatelů sdružuje až na výjimky všechny vydavatele celostátních a regionálních deníků a výraznou většinu rozhodujících vydavatelů časopisů. Unie vydavatelů sdružuje 42 řádných členů. Z těchto členů je 5 vydávajících pouze deníky a jejich suplementy a 2 vydavatelé, kteří vydávají deníky a časopisy. 27 z řádných členů vydává jen časopisy. Od roku 2005 je řádným členem Unie vydavatelů i 8 provozovatelů internetových serverů, kteří nevydávají periodický tisk. Dále je v Unii vydavatelů 5 přidružených členů vydávající odborné časopisy.

Členové Unie vydavatelů v současné době vydávají více než 200 titulů periodického tisku (bez územních mutací, započteny jsou pravidelné suplementy deníků – stav k 15. 3. 2006) a 110 samostatných on-line produktů.

Poslání a cíle Unie vydavatelů - rozvoj a vytváření podmínek pro svobodnou vydavatelskou činnost, internetové podnikání a prosazování principů svobody slov - hájení profesionálních zájmů vydavatelů, poskytovatelů internetových obsahů a pracovníků ve sdělovacích prostředcích - ochrana obchodních zájmů vydavatelů a poskytovatelů internetových obsahů - podpora rozvoje trhu tiskové reklamy a rovných podmínek pro distribuci tisku - zvyšování podílu tiskové reklamy na celkovém reklamním trhu - podpora ochrany autorských práv - aktivní působení v oblasti měření čtenosti (Media projekt) a při ověřování prodaného nákladu (ABC ČR) - realizace výzkumů účinnosti tiskové reklamy a zdůrazňování výhod tisku ve srovnání s ostatními médii - pořádání akcí na podporu čtení ve všeobecném významu a zvláště u mládeže. - snižování finančních nákladů členů - právní pomoc členům - zajišťování pravidelných a aktuálních informací pro členy

RSS 

Zprávičky

Ocenění Randstad Award pro nejatraktivnějšího zaměstnavatele letos opět putuje do Škoda Auto

Mujbiz.cz , 18. June 2020 16:45

Nejatraktivnějším zaměstnavatelem na českém trhu se dle letošního průzkumu personálně poradenské age...

Více 0 komentářů

OKI nabízí zdarma samolepicí média a grafiku pro dodržování společenského odstupu

Mujbiz.cz , 26. May 2020 16:19

Společnost OKI poskytuje zdarma tisková média a grafické podklady v češtině na podporu obchodních fi...

Více 0 komentářů

Wavin v době pandemie vyrábí ochranné štíty

Mujbiz.cz , 06. May 2020 08:00

Společnost Wavin, přední světový výrobce plastových potrubních systémů, se zapojila do celosvětového...

Více 0 komentářů