Mediální agentura

Popis výrazu

Mediální agentura nakupuje pro své klienty reklamní prostor v médiích. Je tedy prostředníkem mezi zadavately reklamy a médii, které nabízejí reklamní prostor. Vybírá vhodná média, čas v televizním/rozhlasovém vysílání a prostory v tisku, na internetových stránkách atp. Mediální agentura dále zkoumá chování cílových skupin.