Cross Effect

Popis výrazu

Celým názvem Media Channel Cross Effects popisuje účinek kampaně realizované v jednom media typu na výsledky jiného media typu v kampani.

Například respondenti výzkumů zjišťujících účinnost rozhlasových kampaní často při dotazování zmiňují vizuální prvky známé z TV reklamy. TV reklama tedy pomáhá funkci rozhlasové reklamy a naopak rozhlas prodlužuje, rozšiřuje účinek TV kampaní.