Alokace

Popis výrazu

Rozdělení nejen mediálního rozpočtu v čase a mezi jednotlivá média. Zároveň je to jedna ze základních zodpovědností mediální agentury.