Provozovatelé restaurací na Letišti Václava Havla diskriminovali

Mujbiz.cz , 24. October 2019 22:00 0 komentářů
Provozovatelé restaurací na Letišti Václava Havla diskriminovali

Inspektorát České obchodní inspekce pro Středočeský kraj a Hl. m. Prahu ve spolupráci s Celním úřadem Praha – Ruzyně provedl mimořádnou kontrolu provozoven a prodejních automatů v odletové hale Letiště Václava Havla. Celkem bylo provedeno 7 kontrol v obchodech a restauracích a z toho v 5 případech inspektoři zjistili porušení zákona. Dále zkontrolovali 6 prodejních automatů, porušení zákona nezjistili.

Inspektorát ČOI pro Středočeský kraj a Hl. m. Prahu zaměřil svoji pozornost na poctivost prodeje a dodržování ostatních povinností plynoucích prodávajícím ze zákona o ochraně spotřebitele a ostatních právních předpisů v dozorové kompetenci ČOI. Přestože podnět ke kontrole od spotřebitele na konkrétní provozovnu na letišti obdrží Česká obchodní inspekce jen sporadicky, jedná se o prostory, kde se koncentruje velké množství občanů, ať už českých či z jiných zemí a je proto potřeba i těmto lokalitám věnovat náležitou pozornost. Kontroly byly provedeny ve spolupráci se zástupci celního úřadu ve třech pracovních dnech a to v odletové hale Terminálu 1 a Terminálu 2, kam se lidé dostanou jen po odbavení s platnou letenkou. Inspektoři České obchodní inspekce prověřovali, zda nejsou spotřebitelé při nákupu šizeni, zda jsou o výrobcích a jejich cenách řádně informováni, zda nedochází k diskriminaci spotřebitele (tj. k rozdílnému zacházení s různými jednotlivci ve shodné situaci).
Bylo provedeno celkem 7 kontrol v provozovnách s prodejem výrobků či v restauračních a stravovacích zařízeních. Dále byly provedeny kontroly 6 prodejních automatů. Porušení právních předpisů bylo zjištěno v 5 provozovnách:  diskriminace spotřebitele hovořící cizím jazykem, kdy těmto hostům restaurace byla při placení za konzumaci jídla a pití přiúčtována automaticky částka 53 Kč, ačkoli česky hovořícím tato částka přiúčtována nebyla, tím zároveň došlo k finančnímu poškození spotřebitele v uvedené výši  spotřebitel nebyl informován o konečné ceně výrobků, u kterých byla deklarována sleva (byla vyjádřena pouze v procentech z původní ceny)  spotřebitel nebyl informován o měrné ceně prodávaných balených potravinářských výrobků tak, jak mu ukládá zákon, aby byl následně spotřebitel schopen učinit kvalifikované rozhodnutí o koupi s ohledem na výhodnost ceny srovnatelného produktu  se spotřebitelem hovořícím v cizím jazyce bylo zacházeno odlišným způsobem než s česky hovořícím, když mu nebyla k objednanému jídlu nabídnuta a prodána voda za výhodnější cenu, jak bylo při speciální probíhající akci deklarováno, přitom česky hovořícímu spotřebiteli v témže okamžiku a za stejných podmínek byla k objednanému jídlu nabídnuta voda v rámci MENU za výhodnější cenu celkem o 19 Kč levněji

 a drobné zjištění - spotřebiteli po zaplacení účtu nebyla řádně vrácena částka, spotřebitel poškozen o 1 Kč

U prodejních automatů v obou terminálech nebylo zjištěno porušení právních předpisů. Zjištěná porušení zákona budou řešena ve správním řízení, kde se bude také rozhodovat o výši pokuty.


Komentáře