Pokles nezaměstnanosti pokračoval i v říjnu

Mujbiz.cz , 12. November 2018 09:00 0 komentářů
Pokles nezaměstnanosti  pokračoval i v říjnu

K 31. 10. 2018 evidoval Úřad práce ČR celkem 215 622 uchazečů o zaměstnání. To je o 8 709 méně než v září a o 55 551 osob méně než před rokem. Zároveň jde o nejnižší počet lidí bez práce od června 1997, kdy jich bylo 202 562. Z celkového počtu nezaměstnaných bylo v uplynulém měsíci 193 983 dosažitelných uchazečů. Podíl nezaměstnaných osob klesl na 2,8 % (září 2018 – 3 %, říjen 2017 – 3,6 %).

Meziměsíčně i meziročně se zvýšil počet volných pracovních míst. Zaměstnavatelé jich v říjnu nabízeli prostřednictvím ÚP ČR 316 884, z toho 16 020 pak v rámci dohod mimo pracovní poměr, tj. na DPP nebo DPČ. Celkem 225 042 volných míst bylo vhodných pro cizince. V mezinárodním srovnání měla ČR podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za září 2018) nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU.

I v uplynulém měsíci trval masivní zájem zaměstnavatelů o nové zaměstnance. Nadále pokračují sezonní práce a zároveň ještě doznívá turistická sezóna. „Svůj díl odvádí i proaktivní komunikace ÚP ČR se zaměstnavateli a efektivní spolupráce agend Zaměstnanosti a Nepojistných sociálních dávek. Právě tato úzká provazba, kdy posuzujeme klienty v rámci obou oblastí společně, významně zvyšuje jejich uplatnitelnost na trhu práce a zároveň snižuje jejich závislost na dávkách. Klesá jak počet, tak i podíl dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů. Jen za uplynulý rok se snížil v meziročním srovnání podíl těch, kteří jsou bez práce déle než 12 měsíců, o 7,6 p. b. Ve srovnání s rokem 2016 pak dokonce o více než 11 p. b. Tato čísla potvrzují, že se Úřadu práce ČR daří umisťovat na trh práce i ty klienty, kteří už například ztratili motivaci a nemají zájem pracovat,“ shrnuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Nízká nezaměstnanost však rozhodně neznamená pro zaměstnance ÚP ČR méně práce. Naopak. Prostřednictvím nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti (APZ), cíleného poradenství a individuálního přístupu směrem k uchazečům i zaměstnavatelům se ÚP ČR snaží vyrovnat nesoulad poptávky a nabídky na trhu práce.

„Prioritou ÚP ČR je obsadit co nejvíce volných pracovních míst uchazeči z evidence a v tomto ohledu dělá maximum. Jinak řečeno - Úřad práce ČR i díky výše uvedeným aktivitám ještě více posiluje svou roli v centru zaměstnanosti,“ zdůrazňuje Kateřina Sadílková.

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti zaznamenalo v říjnu 75 okresů, nejvyšší Pelhřimov (o 12 %), Ústí nad Orlicí (o 8,5 %), Plzeň jih (o 7,8 %), Havlíčkův Brod (o 7,5 %), Kroměříž a Praha - východ (shodně o 7,3 %), Rakovník (o 7,2 %), Tachov (o 7,1 %) a Chrudim (o 7 %). Naopak nezaměstnanost vzrostla ve 2 regionech - Jindřichův Hradec (o 2,9 %) a Sokolov (o 1,3 %). Nejnižší nezaměstnanost vykázaly ke konci předchozího měsíce okresy Rychnov nad Kněžnou (1,1 %), Praha - východ (1,2 %), Jindřichův Hradec (1,3 %), Pelhřimov, Prachatice, Písek a Plzeň - jih (shodně 1,4 %). Podíl nezaměstnaných osob stejný nebo vyšší než republikový průměr hlásí 28 regionů. Nejvyšší byl v okresech Karviná (6,8 %), Most (6 %), Ostrava - město (5,2 %), Chomutov (5 %), Ústí nad Labem a Bruntál (4,9 %), Znojmo (4,8 %) a Hodonín (4,5 %). Podíl nezaměstnaných žen klesl na 3,1 % a podíl nezaměstnaných mužů se snížil na 2,6 %.

V uplynulém měsíci evidoval ÚP ČR celkem 316 884 volných pracovních míst, což je o 752 více než v září a o 107 018 více než před rokem. Nejvíce volných pozic chtějí obsadit zaměstnavatelé v Praze (63 181), ve Středočeském (44 153), v Pardubickém (35 030), Plzeňském (32 898), a Jihomoravském (24 739) kraji. Z celkového počtu volných pracovních míst nabízeli zaměstnavatelé 8 469 pozic na dohodu o provedení práce a 7 551 míst na dohodu o pracovní činnosti. Na jedno volné pracovní místo připadá v průměru 0,7 uchazeče. Z toho nejvíce v okresech Karviná (5,1), Ústí nad Labem (3,6), Most (2,7), Jeseník a Bruntál (oba 2,6), Znojmo (2,4), Sokolov (2) Hodonín, Ostrava a Děčín (1,9). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 14 165 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP).

Zaměstnavatelé měli v říjnu největší zájem o dělníky v oblasti výstavby budov, pomocníky ve výrobě, montážní dělníky, uklízeče a pomocníky v hotelích a dalších objektech, řidiče nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel, obsluhu vysokozdvižných vozíků a skladníky, svářeče, řezače plamenem, páječe, nebo kuchaře (kromě šéfkuchařů) a pomocné kuchaře. Tradičně velká poptávka je po technických profesích napříč všemi obory. Právě v této oblasti se zaměstnavatelé nejčastěji potýkají s problémem najít kvalifikované zaměstnance. Úřad práce ČR proto klade velký důraz na prohloubení poradenství a individuální přístup nejen ve vztahu k uchazečům a zájemcům o zaměstnání, ale i k jednotlivým zaměstnavatelům. Klíčovou aktivitou ÚP ČR je pak monitoring volných pracovních míst. Jeho smyslem je získat takové informace o volných místech a pracovních podmínkách, aby na jejich základě mohl ÚP ČR zprostředkovat zaměstnavateli přesně takového zaměstnance, jakého potřebuje. Za zmínku stojí také organizace výběrových řízení či předvýběry vhodných uchazečů o zaměstnání, které ÚP ČR zajišťuje pro zaměstnavatele na základě jejich konkrétních požadavků. Osvědčují se např. i setkávání v rámci regionálních partnerství či osobní návštěvy starostů měst a obcí. V této souvislosti je ale třeba poukázat na fakt, že uchazeči o zaměstnání z evidence Úřadu práce ČR nejsou jediným zdrojem pracovní síly na trhu práce. O tom, kterého zaměstnavatele si zaměstnanec nakonec zvolí, rozhoduje řada aspektů - výše mzdy, benefity, dobře nastavená firemní kultura zaměstnavatele nebo třeba jeho ochota ustoupit z původních požadavků.

„Řada zaměstnavatelů flexibilně zareagovala na nedostatek pracovních sil a přikročila k úpravě svých požadavků tak, aby odpovídaly současnému trhu práce. Tak například v současně době už tak striktně nevyžadují úplnou profesní způsobilost, dosaženou úroveň vzdělání, získání konkrétní kvalifikace a praxi v oboru nabízeného pracovního místa. Důležitý je pro ně především zájem nových zaměstnanců o danou pozici, ochota učit se novým věcem, spolehlivost, flexibilita a chuť pracovat. Zaměstnavatelé si je sami zaškolují a "pracují" s nimi mnohem intenzívněji, např. pro ně pořádají kurzy, školení apod.,“ uvádí generální ředitelka ÚP ČR.

Během října se na ÚP ČR nově přihlásilo 40 193 lidí. Ve srovnání s předchozím měsícem byl jejich počet vyšší o 3 431 osob, meziročně pak vyšší o 641 uchazečů. Z evidence naopak odešlo celkem 48 902 uchazečů o zaměstnání (ukončená evidence, vyřazení uchazeči o zaměstnání). To je o 890 méně než v září a o 4 392 méně než rok předtím. Novou práci získalo 30 546 lidí - o 2 721 méně než v předchozím měsíci a o 3 156 méně než v říjnu 2017.

V evidenci byli nejčastěji uchazeči o zaměstnání s nízkou kvalifikací, se základním, nedokončeným a středním odborným vzděláním, s výučním listem či středním vzděláním s maturitou. Průměrný věk nezaměstnaných činil v říjnu 42,5 roku. Mezi evidovanými bylo 77 450 lidí nad 50 let a na celkové nezaměstnanosti se podíleli 35,9 %. Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání bylo těch, kteří jsou bez práce déle než 12 měsíců, 29,6 % - celkem 63 766.

V uplynulém měsíci bylo bez práce 115 981 žen (53,8 % z celkového počtu nezaměstnaných) a 37 403 OZP (17,3 % z celkového počtu nezaměstnaných). Z profesního hlediska bylo v evidenci nejvíce pomocných pracovníků ve výrobě, prodavačů, všeobecných administrativních pracovníků, uklízečů a pomocníků v hotelích a jiných objektech, pracovníků v ostraze, řidičů osobních a malých dodávkových automobilů, pomocných manipulačních dělníků či pracovníků v gastronomii. Průměrná délka nezaměstnanosti činila 637 dní.

V uplynulém měsíci opadla hlavní vlna příchodu absolventů do evidence ÚP ČR. Meziměsíčně jich bylo o 1 264 méně, celkem 9 258. A jejich počet klesá i v dlouhodobém srovnání (říjen 2015 – 21 597, říjen 2016 – 16 196, říjen 2017 – 10 743). Celkově bylo ke konci předchozího měsíce bez práce 12 306 mladých lidí, tedy absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. To je meziměsíčně o 1 111 a meziročně pak o 1 703 osob méně. Na nezaměstnanosti se podíleli 5,7 % (září 2018 – 6 %, říjen 2017 – 5,2 %). Zaměstnavatelé jim nabízeli prostřednictvím ÚP ČR celkem 74 025 volných pracovních míst. Nejčastěji se jednalo o pozice pro montážní dělníky, pomocné pracovníky ve výrobě, kováře, obsluhu pojízdných zařízení, výrobních a stacionárních strojů, slévače, svářeče, pracovníky v informačních službách nebo v oblasti ochrany a ostrahy.

V evidenci se objevují nejčastěji absolventi středních škol a učilišť, především pak škol zaměřených na ekonomiku, administrativu, podnikání, gastronomii (kuchař, číšník), hotelnictví, osobní a provozní služby (kadeřník). Naopak velké šance na získání práce v co nejkratší době po ukončení školy mají absolventi vysokých škol, především lékařských fakult, a absolventi technických, zejména strojírenských a elektro oborů. Velká poptávka je také po absolventech řemeslných oborů. Aby ÚP ČR co nejvíce zjednodušil mladým lidem vstup na trh práce, pořádá po celé republice besedy pro žáky základních, středních, ale i vysokých škol, na kterých se účastníci dozvědí řadu potřebných a praktických informací. Mimo jiné i to, jak mají efektivně hledat práci nebo kteří zaměstnavatelé poptávají nové zaměstnance. Zároveň organizuje burzy práce, veletrhy řemesel, vzdělání či přehlídky škol, na kterých jeho zástupci pomáhají zájemcům zorientovat se na trhu práce a ve vzdělávací nabídce škol. Tak, aby vybraný obor žáka nejen bavil, ale aby v něm co nejdříve po absolvování studia našel uplatnění. Tedy - snaží se probudit a zvýšit zájem účastníků o profese, které jsou na trhu práce dlouhodobě nedostatkové.

„Přidanou hodnotou těchto akcí je fakt, že lidé najdou na jednom místě zástupce zaměstnavatelů a celé řady škol či vzdělávacích institucí. Mohou si prohlédnout práce studentů či se osobně informovat o tom, co která profese obnáší a jaké možnosti studia školy nabízejí. V neposlední řadě se dozví také informace o následném uplatnění na trhu práce. Burzy tak pomáhají nejen budoucím středoškolákům, dlouhodobě nezaměstnaným, ale všem, kteří se zajímají o změnu profese či si chtějí doplnit vzdělání,“ vyzdvihuje Kateřina Sadílková.

Všem skupinám ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností věnuje Úřad práce ČR zvýšenou péči. Ke konci října podpořil prostřednictvím příspěvků v rámci aktivní politiky zaměstnanosti celkem 26 076 uchazečů a zájemců o zaměstnání. APZ přispívá k zaměstnávání uchazečů prakticky ve všech odvětvích. Zaměstnanost významně podporují také projekty financované z národních a evropských peněz. Prioritou ÚP ČR je především kvalitní zprostředkovatelská práce ÚP ČR, úzká spolupráce se zaměstnavateli a realizace efektivní APZ, kde jde zejména o veřejně prospěšné práce (VPP) a společensky účelná pracovní místa (SÚPM). V případě uplatnění uchazečů o zaměstnání na VPP není důležitá kvalifikace. Zároveň ale umožňují dlouhodobě nezaměstnaným, aby si oživili nebo získali pracovní návyky a po jejich skončení snáze našli stálou práci. Pokud jde o SÚPM, ta nabízejí klientům možnost získání zaměstnání i ve specializovaných oborech.

Úspěch sklízí též pilotovaný příspěvek na dojížďku, který ÚP ČR poskytuje od dubna 2016. Dosud o něj požádalo celkem 8 737 zájemců. Nejvíce v Moravskoslezském (2 296), Olomouckém (2 089), Ústeckém (876) a Jihomoravském (817) kraji. Jen v říjnu přijal Úřad práce ČR 274 žádostí. S 5 820 žadateli už uzavřel dohodu o poskytnutí příspěvku (s 229 z nich v říjnu). V jejich rámci přiznal měsíční částku většinou ve výši 1 500 Kč. Podpoření uchazeči nejčastěji dojíždí do práce 10 – 25 km. Jsou mezi nimi lidé různých profesí, např. administrativní pracovníci, výrobní a montážní dělníci, kovodělníci, elektromechanici, pracovníci ve zdravotnictví a sociální oblasti, dámská krejčová, skladníci, asistent pedagoga, recepční, chůvy nebo ošetřovatel zvířat.

Lidé mohou žádat také o jednorázový příspěvek na přestěhování se za prací ve výši 50 000 Kč. Dosud tak učinilo 355 zájemců. Nejvíce v Moravskoslezském (82), Olomouckém (74), Zlínském (44) a Jihomoravském (37) kraji. Celkem 169 z nich už ÚP ČR žádost schválil. Ostatní posuzuje. Vzdálenosti přestěhování se liší, v některých případech dosahují i 300 km. Mezi žadateli se objevují např. administrativní pracovníci, pracovníci v oblasti osobních služeb, dělníci v elektrovýrobě, programátor, školnice, prodavačky, učitelé, právník, personální konzultant, fotograf, laborant, zdravotní sestry, recepční či vizážistka.

A roste počet pozic pro výkon veřejné služby (VS), které má ÚP ČR nasmlouvané s jejími organizátory, především obcemi, nestátními neziskovými organizacemi nebo třeba základními a mateřskými školami. Celkem jich úřad eviduje 12 651. Nejvíce pak v Ústeckém (3 401), Moravskoslezském (1 775), Středočeském (1 505) a Jihomoravském (1 365) kraji. A nejedná se jen o činnosti při zajištění čistoty ulic a dalších veřejných prostranství a zeleně, ale i o aktivity, které lidé vykonávají během veřejnosti přístupných sportovních, kulturních a obdobných akcí a v neposlední řadě během pomocných činností při poskytování sociální péče (např. při ambulantní a terénní sociální službě) apod. Dosud na veřejnou službu nastoupilo 3 879 klientů. Úřad práce ČR i nadále aktivně oslovuje (a to opakovaně) další potenciální organizátory, kteří mohou veřejnou službu zabezpečit.

Tradiční vlajkovou lodí APZ jsou veřejně prospěšné práce. Ke konci října pracovalo na VPP celkem 12 395 lidí. VPP jsou určeny pro dočasné pracovní uplatnění uchazečů o zaměstnání, kterým ÚP ČR věnuje při zprostředkování zaměstnání zvýšenou pozornost. Jedná se o pozice v oblasti méně kvalifikovaných a pomocných prací. Úřad práce ČR tato místa vytváří ze zákona jako krátkodobé pracovní příležitosti. Za standardní délku trvání VPP považuje 12 měsíců. Ve výjimečných případech lze uzavírat pracovní poměr i na 24 měsíců – jedná se zejména o uchazeče o zaměstnání, kteří nemohou najít uplatnění na otevřeném trhu práce a působí jako asistenti prevence kriminality (APK) a koordinátoři VPP. Měsíční výše příspěvku na mzdy pracovníků VPP činí 15 000 Kč. V případě APK je to 16 500 Kč a u předáků VPP pak 16 000 Kč. Opakovaně může ÚP ČR podpořit stejného klienta pouze výjimečně, např. tehdy, když se jedná o osobu se zdravotním postižením, uchazeče do 30 nebo naopak nad 50 let či rodiče, který pečuje o dítě do 15 let, nebo o uchazeče, kterému hrozí sociální vyloučení, jestliže se opakovaně prokáže, že nemůže najít zaměstnání na volném trhu práce. Pokud konkrétní klient spadá do výše uvedené skupiny, může ÚP ČR udělit výjimku, aby dotyčný mohl u stejného zaměstnavatele nastoupit na VPP opětovně. Vždy je ale třeba každý takový případ posoudit individuálně, a to z úrovně příslušné krajské pobočky či kontaktního pracoviště ÚP ČR. VPP zaměstnavatelé nejčastěji využívají při úklidu a údržbě veřejných prostranství a zeleně, pomocných pracích, opravách veřejného majetku, v lesnictví, v charitě, sociálních službách, v dohledové službě, při zaměstnávání APK nebo k zajištění dalších veřejně prospěšných činností. Obce a kraje je mohou využít také při odstraňování následků živelných pohrom nebo při zimních a jarních údržbách.

SÚPM vyhrazená hrají prim hlavně u firem, a to napříč všemi obory. Díky podpoře v této oblasti dostalo ke konci října šanci získat zaměstnání 7 169 uchazečů. Celkem 20 lidí podpořil ÚP ČR v rámci nově zřízených SÚPM u zaměstnavatele (jde o místa, v jejichž rámci ÚP ČR přispívá na jejich vybavení). Nejčastěji zaměstnavatelé využívají SÚPM ve všeobecné a odborné administrativě, v gastronomii, hotelnictví, úklidu, obchodě, ve výrobě a službách (i osobních), ve stavebnictví, zahradnictví, zemědělství, strojírenství či v charitě. Přijímají na ně řidiče, prodavače, řemeslníky, opraváře, kadeřnice, kosmetičky, účetní, výrobní nebo montážní dělníky. Celkem 1 334 nezaměstnaných mohlo na základě příspěvku na SÚPM začít podnikat. Nejčastěji v oblasti osobních služeb, pohostinství, v obchodě, řemeslech či administrativě.

Uchazečům a zájemcům o zaměstnání vydatně pomáhají v návratu na trh práce i rekvalifikační kurzy, které ÚP ČR finančně podporuje. A jejichž obsah i složení plně reflektují potřeby a požadavky regionálních zaměstnavatelů. K 31. 10. 2018 se jich účastnilo celkem 1 471 lidí. Mezi klienty je značný zájem o kurzy zaměřené na základní počítačové dovednosti, kurzy pro získání řidičských a profesních průkazů, svářečské kurzy a kurzy účetnictví. Pro změnu profese nebo další prohloubení znalostí se nejčastěji rozhodují lidé mezi 40 - 44 lety, z hlediska kvalifikace jsou mezi účastníky nejvíce zastoupeni uchazeči s výučním listem, úplným středním vzděláním s maturitou a klienti se základním vzděláním. ÚP ČR může financovat plně nebo částečně tři varianty rekvalifikací – ty, které zajišťuje sám, zvolené rekvalifikace a poslední variantou jsou rekvalifikace zaměstnanců, kteří jsou ohroženi ztrátou zaměstnání u stávajícího zaměstnavatele, např. z důvodu změny podnikatelské činnosti či útlumu jedné části podnikatelských aktivit.

Mezi skupiny uchazečů o zaměstnání ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností patří též osoby se zdravotním postižením. Proto i v jejich případě poskytuje ÚP ČR příspěvky na podporu pracovního uplatnění. V rámci zřízení pracovních míst pro OZP finančně podpořil ke konci října 1 400 osob se zdravotním postižením (z toho jich 35 vykonává samostatně výdělečnou činnost). Nejčastěji se jedná o pozice určené výrobním, montážním a pomocným dělníkům, řemeslníkům, pracovníkům v osobních a úklidových službách, administrativě, obchodu, prodeji a ostraze, operátorům call center apod. Celkem 263 uchazečům přispěl ÚP ČR na provoz pracovního místa pro OZP a OZP – samostatně výdělečně činnou.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v předchozím měsíci 67 603 lidí, tj. 31,4 % všech uchazečů vedených v evidenci (září 2018 – 30,9 %, říjen 2017 – 26,4 %). Nezaměstnaní pobírali v průměru 7 662 Kč. O rok dřív vyplácel ÚP ČR podporu 71 570 uchazečům o zaměstnání.

Míra nezaměstnanosti podle EUROSTAT (Statistický úřad Evropského společenství), která se používá pro mezinárodní srovnávání a vychází z výsledků za září 2018, ukazuje, že se Česká republika drží dlouhodobě pod průměrem EU. V uvedeném měsíci měla nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU (sezónně neočištěná míra nezaměstnanosti ČR – 2,3 %, EU28 – 6,6 %, sezónně očištěná míra nezaměstnanosti ČR 2,3 %, EU28 6,7 %).


Komentáře

RSS 

Zprávičky

Zpožděný let a poškozený kufr? Kalkulátor pomůže zjistit vaše práva

Mujbiz.cz , 19. July 2019 17:11

Češi si mohou ode dneška velmi rychle a snadno přímo na letišti zjistit, na co mají právo v případě ...

Více 0 komentářů

Ceny průmyslových výrobců meziměsíčně klesly

Mujbiz.cz , 17. July 2019 16:00

Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 2,5 %. Ceny průmyslových výrobců se snížily o 0,7 %...

Více 0 komentářů

Každé třetí kontrolované zahradnictví na severní Moravě porušilo zákon

Mujbiz.cz , 15. July 2019 14:00

Česká obchodní inspekce Olomouckého a Moravskoslezského kraje uskutečnila kontroly v provozovnách za...

Více 0 komentářů