Někteří provozovatelé e-shopů dlouhodobě neplní zákonné povinnosti

Mujbiz.cz , 28. December 2018 00:00 0 komentářů
Někteří provozovatelé e-shopů dlouhodobě neplní zákonné povinnosti

Používání nekalých obchodních praktik je u internetových obchodů stále jedním z nejčastějších problémů. To potvrdily i kontroly, které provedla Česká obchodní inspekce ve 3. čtvrtletí tohoto roku. Ze 177 kontrol bylo zjištěno, že téměř v 85 % případech se prodejci dopustili nezákonných praktik.

„Někteří provozovatelé internetových obchodů dlouhodobě neplní základní povinnosti, které jim ukládá zákon o ochraně spotřebitele. Obchodníci často uvádějí nepravdivé nebo žádné informace, které jsou důležité pro rozhodnutí spotřebitele při koupi zboží. Dále prodejci dostatečně neinformují o možnosti reklamace a často zapomínají informovat o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů,“ říká ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný. Nejedná se však o obraz trhu, Česká obchodní inspekce při kontrolách e-shopů čerpá ze značného počtu podání spotřebitelů.

Česká obchodní inspekce provedla v období od 1. července do 30. září 2018 celkem 177 kontrol, které byly zaměřeny na dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a dalších právních předpisů. Porušení zákonů bylo zjištěno při 149 kontrolách, což představuje 84,2 % z celkového počtu provedených kontrol. Vysoké procento zjištění lze přičítat především tomu, že se ČOI na základě pravidelného monitoringu cíleně zaměřuje na internetové obchody, u kterých vzniklo podezření, že neplní povinnosti uložené jejich provozovatelům platnými právními předpisy.

Zjištěné nedostatky

Porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, bylo zjištěno ve 315 případech:

 v 75 případech se jednalo o klamavé konání (§ 4 v návaznosti na § 5) a v 35 případech šlo o klamavé opomenutí (§ 4 v návaznosti na § 5a)

 v 79 případech neinformoval prodávající spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a to také prostřednictvím internetových stránek (§ 14)

 v 69 případech prodávající neinformoval spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace (§ 13) Porušení ostatních právních předpisů bylo zjištěno ve 27 případech:

 v 10 případech se jednalo o porušení zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole

 v 6 případech o porušení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

 v 6 případech o porušení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

 ve 2 případech o porušení zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

 v 1 případě o porušení zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků

 v 1 případě o porušení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

 v 1 případě bylo porušeno nařízení EP a Rady (EU) 305/2011, ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce ve sledovaném období pravomocně uložila celkem 228 pokut v hodnotě 1 943 500 Kč.

Ve 3. čtvrtletí letošního roku nabyla právní moci nejvyšší pokuta pro e-shopy ve výši 80 000 Kč. Byla uložena společnosti GROWMAN PLAINS s.r.o., za nekalé obchodní praktiky, kdy mimo jiné nesprávně účtovala objednané zboží, špatně informovala spotřebitele o podmínkách uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nebo nabízela zboží, kde není uveden výrobce, dovozce, popřípadě ani dodavatel.

Další pokuta, rovněž ve výši 80 000 Kč, společnosti H&M za nekalé obchodní praktiky. Tato společnost na stránkách www2.hm.com špatně informovala spotřebitele o podmínkách uplatnění práva na odstoupení od smlouvy a například požadovala poplatek za vrácení zboží, přestože spotřebitel má nárok při nákupu v internetovém obchodě bez sankcí zboží vrátit do 14 dnů bez uvedení důvodu.

Třetí nejvyšší pokutu ve výši 40 000 Kč pravomocně uložila ČOI společnosti Parkour Oblečení s.r.o., šlo také o protiprávní požadavky na spotřebitele v souvislosti s vracením zboží do 14 dnů bez udání důvodu a nedostatečné informace o uplatnění práv z vadného plnění (tj. „reklamace“).


Komentáře

RSS 

Zprávičky

Česká ekonomika vzrostla mezičtvrtletně o 0,6 %

Mujbiz.cz , 06. June 2019 03:00

Podle zpřesněného odhadu vzrostl hrubý domácí produkt v 1. čtvrtletí mezičtvrtletně o 0,6 % a mezi...

Více 0 komentářů

Důvěra v ekonomiku se mezi podnikateli snížila

Mujbiz.cz , 04. June 2019 06:00

Souhrnný indikátor důvěry meziměsíčně poklesl o 1,4 bodu na 95,7 bodu. Pokles důvěry zaznamenal Česk...

Více 0 komentářů

ČOI na tržnici Hatě objevila padělky za více než 18 milionů Kč

Mujbiz.cz , 02. June 2019 05:00

Česká obchodní inspekce Jihomoravského a Zlínského kraje zajistila v rámci mimořádné kontrolní akce ...

Více 0 komentářů