Jak na uplatnění odpočtu na podporu výzkumu a vývoje

Mujbiz.cz , 04. říjen 2017 14:34 0 komentářů
Jak na uplatnění odpočtu na podporu výzkumu a vývoje

Výchozím předpokladem pro úspěšné uplatnění odpočtu od základu daně na podporu výzkumu a vývoje je existence kvalitně zpracovaného projektu. Projektem výzkumu a vývoje se rozumí základní dokument schválený ještě před zahájením jeho realizace, ve kterém poplatník přesně vymezí svou plánovanou činnost výzkumu a vývoje.

„Zpracování projektu dle jasně stanovených podmínek je způsob, jak zabránit zneužití této podpory,“ vysvětlil Jiří Fojtík, ředitel Sekce metodiky a výkonu daní z Generálního finančního ředitelství.

Projektem výzkumu a vývoje se rozumí základní dokument schválený ještě před zahájením jeho realizace, ve kterém poplatník přesně vymezí svou plánovanou činnost výzkumu a vývoje. Projekt musí být dokument písemný, ucelený, cíleně a vědomě utvořený, který má být následně realizován a o němž má být vedena průběžná dokumentace, jako např. zaznamenávání průběžných výsledků, dílčích úspěchů nebo neúspěchů, nutnost dalšího testování atd. Rozsah textu je na rozhodnutí poplatníka. „Abychom poplatníkům, kteří uvažují o využití této podpory, pomohli s orientací v jejich zákonných povinnostech, vydali jsme jednoduchý vysvětlující materiál, včetně komentářů u jednotlivých citací zákona. Vydání této informace reaguje i na diskuse se zástupci podnikatelské sféry,“ dodal Fojtík.

„Dodáním veškerých podkladů a splněním veškerých zákonných náležitostí projektu mohou poplatníci předejít problémům při uplatňování podpory,“ konstatoval Fojtík. Pokud poplatník na základě předložených důkazních prostředků neprokáže, že projekt byl zpracován před zahájením řešení projektu, nebo projekt nebude obsahovat všechny výše uvedené náležitosti, pak se jedná o nedostatek, který je zásadní překážkou pro uplatnění odpočtu.

Obecně platí, že v případě prokázání oprávněnosti uplatnění odpočtu spočívá důkazní břemeno na straně poplatníka. „Důkazní břemeno je umocněno tím, že výdaje uplatněné v rámci odpočtu má poplatník v základu daně již jednou jako daňově uznatelné zahrnuty. Odpočet tak pro poplatníka představuje „dodatečný bonus“, kterým si již jednou uplatněné výdaje uplatní podruhé. Proto je nutné, aby daňový subjekt správci daně prokázal splnění všech zákonem požadovaných náležitostí,“ uzavřel Fojtík.


Komentáře