Jak české domácnosti vycházejí s příjmy?

Mujbiz.cz , 03. únor 2018 00:00 0 komentářů
Jak české domácnosti vycházejí s příjmy?

V příjmové oblasti došlo v posledních třech letech ke zlepšení. Přibližně polovina domácností vychází s příjmy snadno. To jsou hlavní zjištění šetření Centra pro výzkum veřejného mínění.

Centrum pro výzkum veřejného mínění zveřejnilo výsledky šetření, v němž zkoumalo, jak lidé vnímají současnou sociálně-ekonomickou situaci svých domácností. Dotázaní se vyjadřovali k tomu, jestli je pro ně obtížné vyjít s příjmy a zda svoji domácnost považují za bohatou, či naopak chudou. Šetření se také podrobněji věnovalo tomu, na jaké potřeby mají domácnosti ve svém rozpočtu dostatek peněz a na které nikoliv.

První otázka se týkala toho, jak snadno či obtížně lidé vycházejí se svým příjmem. Podle výsledků je situace vyrovnaná – polovina dotázaných (50 procent) vychází s příjmy snadno, přibližně polovina (48 procent) obtížně. Oproti předchozímu šetření z října 2016 nedošlo ke statisticky významnému posunu. Je ale patrný postupný pokles podílu těch, kteří se svým příjmem vycházejí obtížně od října 2014 do října 2017 o deset procentních bodů, a stejně za tuto dobu vzrostl podíl těch, kteří naopak nemají problém se svým příjmem vyjít.

Příjem naprosté většiny domácností (93 procent) umožňuje uspokojovat základní potřeby (jídlo, oblečení, běžné potřeby). Téměř čtyři pětiny (79 procent) respondentů rovněž deklarují, že příjem jejich domácnosti postačuje na úhradu zdravotní péče, léků a zdravotních pomůcek, což naopak představuje problém pro asi šestinu (17 procent) dotázaných. Příjem domácností pak většinou stačí i na financování koníčků a zájmů členů domácnosti, s čímž podle vlastního vyjádření nemá problém více než třípětinová většina (63 procent) respondentů a jejich domácností, zatímco přibližně třetina (34 procent) v tomto ohledu deklaruje nedostatek prostředků z příjmu domácnosti. Ještě o málo více než polovina (51 procent) respondentů uvádí, že příjem jejich domácností dostačuje i na nákup zdravějších nebo kvalitnějších potravin.

Na případné spoření má dostatek prostředků 45 procent dotázaných. Podobné je to i s možností finančně podporovat děti nebo rodiče, což příjem podle vyjádření respondentů dovoluje více než třetině (36 procent) domácností. Pouze tři z deseti domácností (29 procent) si podle vlastních slov mohou dovolit trávit dovolenou v zahraničí. Jen 15 procent domácností má na nákup luxusního zboží.


Komentáře

RSS 

Zprávičky

Chová se více prasat, jejich stavy ale dlouhodobě klesají

Mujbiz.cz , 24. květen 2018 07:00

K 1. dubnu vzrostly stavy drůbeže, prasat, ovcí a koní. Stavy skotu naopak klesly. Vyplývá to z čers...

Více 0 komentářů

Lékárny při kontrolách ČOI na severu Moravy neobstály

Mujbiz.cz , 22. květen 2018 09:57

Česká obchodní inspekce Olomouckého a Moravskoslezského kraje provedla na základě častých dotazů spo...

Více 0 komentářů

V tuzemsku působí téměř 900 tisíc podnikatelů

Mujbiz.cz , 20. květen 2018 06:00

V tuzemsku je registrováno 2,86 miliónu ekonomických subjektů. Bezmála 51 % z nich je aktivních. Nej...

Více 0 komentářů