Jak české domácnosti vycházejí s příjmy?

Mujbiz.cz , 03. únor 2018 00:00 0 komentářů
Jak české domácnosti vycházejí s příjmy?

V příjmové oblasti došlo v posledních třech letech ke zlepšení. Přibližně polovina domácností vychází s příjmy snadno. To jsou hlavní zjištění šetření Centra pro výzkum veřejného mínění.

Centrum pro výzkum veřejného mínění zveřejnilo výsledky šetření, v němž zkoumalo, jak lidé vnímají současnou sociálně-ekonomickou situaci svých domácností. Dotázaní se vyjadřovali k tomu, jestli je pro ně obtížné vyjít s příjmy a zda svoji domácnost považují za bohatou, či naopak chudou. Šetření se také podrobněji věnovalo tomu, na jaké potřeby mají domácnosti ve svém rozpočtu dostatek peněz a na které nikoliv.

První otázka se týkala toho, jak snadno či obtížně lidé vycházejí se svým příjmem. Podle výsledků je situace vyrovnaná – polovina dotázaných (50 procent) vychází s příjmy snadno, přibližně polovina (48 procent) obtížně. Oproti předchozímu šetření z října 2016 nedošlo ke statisticky významnému posunu. Je ale patrný postupný pokles podílu těch, kteří se svým příjmem vycházejí obtížně od října 2014 do října 2017 o deset procentních bodů, a stejně za tuto dobu vzrostl podíl těch, kteří naopak nemají problém se svým příjmem vyjít.

Příjem naprosté většiny domácností (93 procent) umožňuje uspokojovat základní potřeby (jídlo, oblečení, běžné potřeby). Téměř čtyři pětiny (79 procent) respondentů rovněž deklarují, že příjem jejich domácnosti postačuje na úhradu zdravotní péče, léků a zdravotních pomůcek, což naopak představuje problém pro asi šestinu (17 procent) dotázaných. Příjem domácností pak většinou stačí i na financování koníčků a zájmů členů domácnosti, s čímž podle vlastního vyjádření nemá problém více než třípětinová většina (63 procent) respondentů a jejich domácností, zatímco přibližně třetina (34 procent) v tomto ohledu deklaruje nedostatek prostředků z příjmu domácnosti. Ještě o málo více než polovina (51 procent) respondentů uvádí, že příjem jejich domácností dostačuje i na nákup zdravějších nebo kvalitnějších potravin.

Na případné spoření má dostatek prostředků 45 procent dotázaných. Podobné je to i s možností finančně podporovat děti nebo rodiče, což příjem podle vyjádření respondentů dovoluje více než třetině (36 procent) domácností. Pouze tři z deseti domácností (29 procent) si podle vlastních slov mohou dovolit trávit dovolenou v zahraničí. Jen 15 procent domácností má na nákup luxusního zboží.


Komentáře

RSS 

Zprávičky

Míra úspor domácností se zvýšila

Mujbiz.cz , 22. říjen 2018 09:00

Podle sezónně očištěných údajů úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností proti předchozímu čtvr...

Více 0 komentářů

Kontrolní akce ve Zlíně odhalila nelegální zaměstnance

Mujbiz.cz , 20. říjen 2018 08:00

Dne 2. 10. 2018 byla zahájena inspektory Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský a Zlínský kr...

Více 0 komentářů

Stoupla ekonomická aktivita žen

Mujbiz.cz , 18. říjen 2018 10:00

Míra zaměstnanosti 15–64letých (podíl zaměstnaných k populaci v této věkové skupině) očištěná od sez...

Více 0 komentářů