Domácnosti loni silně utrácely, podniky narážely na nedostatek pracovníků

Mujbiz.cz , 08. listopad 2018 08:00 0 komentářů
Domácnosti loni silně utrácely, podniky narážely na nedostatek pracovníků

Ekonomický vývoj v roce 2017 se odvíjel od zrychlení růstu HDP, které bylo propojeno i s expanzí ostatních ekonomických oblastí. Rostoucí ekonomiku v roce 2017 charakterizovala i tvorba nových pracovních míst a zvyšující se míra zaměstnanosti. Nová pracovní místa však zaměstnavatelé obsazovali s většími obtížemi než dříve. Výrazně klesaly počty dlouhodobě nezaměstnaných, ve větší míře docházelo k tvorbě částečných úvazků.

„K meziročnímu růstu o 4,3 % přispěly všechny složky hrubého domácího produktu. Vynikaly zejména výdaje domácností na konečnou spotřebu. Ty vzrostly o 4,3 %, nejvíce za posledních 14 let. K optimismu domácností přispělo zrychlení růstu průměrných mezd navíc umocněné rekordním počtem pracujících,“ uvádí Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Rostoucí ekonomiku v roce 2017 charakterizovala i tvorba nových pracovních míst a zvyšující se míra zaměstnanosti. Nová pracovní místa však zaměstnavatelé obsazovali s většími obtížemi než dříve. Výrazně klesaly počty dlouhodobě nezaměstnaných, ve větší míře docházelo k tvorbě částečných úvazků.

Všechny sektory rovněž zvýšily investiční výdaje. Nefinanční podniky řešily nedostatek pracovní síly rozvojem svých fyzických výrobních kapacit. U finančních institucí naopak sledujeme výrazný nárůst investic spojený s digitalizací a poklesem zaměstnanosti, který je společný i zbytku evropských zemí. Domácnosti posílily investiční výdaje na obydlí. Po propadu v roce 2016 mírně ožily investice sektoru vládních institucí, když se projevilo lepší čerpání prostředků z evropských fondů.

Přebytek bilance obchodu se zbožím a službami byl vedle spotřeby domácností klíčovým prvkem, který přispěl k hospodářskému růstu. V roce 2017 meziročně posílil vývoz i dovoz. Zvyšoval se přebytek obchodu s motorovými vozidly či stroji a zařízeními. Rostl i přebytek obchodu se službami. Posílily též finanční toky mezi domácí ekonomikou a zahraničím.

„Silná role zahraničního kapitálu v české ekonomice v kombinaci s ekonomickým růstem se projevovala i zvýšením zisků z přímých investic zahraničních vlastníků. Ty loni dosáhly 8,9 % HDP. Větší část než v dřívějších letech se vrátila ve formě reinvestic,“ upozorňuje předseda Českého statistického úřadu.

Příznivý ekonomický vývoj se odrážel ve většině průmyslových odvětví. Průmysl, jehož hrubá přidaná hodnota vzrostla meziročně o rovných 9 %, přispěl k růstu celé ekonomiky téměř ze dvou třetin. Projevovala se vyšší zahraniční, ale i tuzemská poptávka. Služby však nezaostávaly. Vyšší domácí poptávka povzbudila růst hrubé přidané hodnoty v obchodě, dopravě, ubytování a pohostinství. Pozitivně se vyvíjelo i peněžnictví a pojišťovnictví a informační a komunikační služby.

Naopak jen pozvolna se z útlumu dostávalo stavebnictví. Na jedné straně se stavělo více bytových budov a ekonomická expanze vyvolala potřebu většího počtu výrobních budov. Rostla role oprav a údržby. Většímu rozmachu však bránil pokles produkce v inženýrském stavitelství. Vyhlídky celého stavebnictví se ale v průběhu roku 2017 výrazně zlepšovaly, což souviselo s růstem počtu nových zakázek.


Komentáře

RSS 

Zprávičky

Každý čtvrtý prodejce o adventu porušil zákon

Mujbiz.cz , 19. leden 2019 02:00

V závěru roku 2018 uskutečnila Česká obchodní inspekce kontroly zaměřené na nabídku a prodej zboží, ...

Více 0 komentářů

Na Vysočině se prodával alkohol mladistvým

Mujbiz.cz , 17. leden 2019 15:03

Česká obchodní inspekce Jihočeského kraje a Vysočina uskutečnila v předvánočním čase kontroly zaměře...

Více 0 komentářů

Ceny průmyslových výrobců se v roce 2018 meziročně zvýšily o 2,0 %

Mujbiz.cz , 16. leden 2019 21:00

Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 2,2 % a ceny stavebních prací o 0,2 %. Ceny průmysl...

Více 0 komentářů