Diskriminace v centru Prahy

Mujbiz.cz , 25. September 2019 17:00 0 komentářů
Diskriminace v centru Prahy

Česká obchodní inspekce uložila pravomocné pokuty za diskriminační jednání v centru Prahy. Ve dvou provozovnách byly cizincům účtovány částky vyšší než česky hovořícím spotřebitelům. V obou případech byla uložena pravomocná pokuta 60 000 Kč.

Kontrola proběhla v Clock caffé na Staroměstském náměstí. Česká obchodní inspekce zjistila, že při placení byla cizincům účtovávána částka za tzv. servis, se kterou nebyli předem seznámeni. Inspektoři v roli spotřebitelů učinili dvě objednávky z jídelního a nápojového lístku, který byl volně přístupný na jednotlivých stolcích a dále výběrem výrobku z vitríny uvnitř v provozovně. Jedna objednávka byla v českém jazyce a druhá objednávka v anglickém jazyce. U objednávky provedené v anglickém jazyce číšník při placení přiúčtoval k celkové částce 460 Kč tzv. servis ve výši 50 Kč, přestože spotřebitelé předem nebyli s účtovaným servisem seznámeni. V případě objednávky provedené v českém jazyce nebyl spotřebitelům žádný „servis“ účtován.

Další kontrola proběhla v restauraci Café Restaurant na Střeleckém ostrově. Situace se prakticky opakovala. Anglicky hovořícímu spotřebiteli byla účtována částka 75 Kč za tzv. doporučení, které bylo na účtence uvedeno pod položkou „We recommend tips”. Česky hovořícímu spotřebiteli nebylo tzv. doporučení účtováno.

Rozdílný přístup ke spotřebitelům hovořícím anglickým jazykem byl pracovníky ČOI vyhodnocen jako diskriminační jednání vůči jedné skupině spotřebitelů. Uvedeným jednáním došlo k porušení § 6 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Za toto diskriminační jednání bylo společnosti IAMPrague s.r.o., provozující Clock café, uložena pokutu ve výši 60 000 Kč. Rovněž i společnosti TROPHONO s.r.o., provozující Café Restaurant, byla uložena pokuta 60 000 Kč.

Česká obchodní inspekce pro Středočeský kraj a Hl. město Praha uskutečnila kontroly zaměřené na diskriminační jednání z kraje letošního roku. Protože se přestupky řešily ve správním řízení, bylo nutné se zveřejněním výsledků vyčkat až na pravomocná rozhodnutí.

Podobné kontroly probíhaly také v pátek (20. září 2019), kdy byli využiti při kontrolách figuranti hovořící cizím jazykem (anglicky i rusky). Z 8 kontrol ve 3 případech zjistil Inspektorát Středočeský a Hl. město Praha porušení zákona ve své dozorové kompetenci. V jednom případě například inspektorům v postavení spotřebitelů hovořících rusky naúčtovala restaurace v centru Prahy částku 1567 Kč, což byla správná cena dle ceníku, avšak číšník po úhradě dvoutisícikorunovou bankovkou vrátil jen stokorunovou bankovku a rozloučil se s hosty. Česky hovořící skupině v ten samý okamžik obsluha účtovala správnou cenu dle ceníku a správně vystavila i doklad včetně EET. Anglicky hovořící skupina však dostala doklad bez EET vystavený jen pár vteřin poté z té samé pokladny, toto zjištění Česká obchodní inspekce postoupí Finanční správě. Všechna porušení v dozorové kompetenci ČOI budou řešena ve správním řízení, kde se bude rozhodovat mimo jiné také o výši pokuty a teprve po pravomocném rozhodnutí bude možné sdělit konkrétní provozovny.

Vzhledem k výše uvedeným výsledkům kontrol bude Inspektorát Středočeský a Hl. město Praha v kontrolách i nadále pokračovat.


Komentáře