ČOI se zaměřila na kontrolu výrobků s pochybnými vlastnostmi

Mujbiz.cz , 22. April 2019 09:00 0 komentářů
ČOI se zaměřila na kontrolu výrobků s pochybnými vlastnostmi

Česká obchodní inspekce Jihomoravského a Zlínského kraje se zaměřila na kontroly výrobků, které vzbuzují zvýšenou pozornost zákazníků s ohledem na slibovanou úsporu energie. Ověřovala, zda jejich vlastnosti odpovídají tomu, co je jejich výrobci a prodejci uvádí při nabídce spotřebitelům. Jedná se o kontrolu elektrického rozvaděče nízkého napětí zaručující vysokou úsporu elektrické energie při ohřevu.

Česká obchodní inspekce Jihomoravského a Zlínského kraje provedla kontrolu elektrického rozvaděče nízkého napětí, který obvykle nachází uplatnění v energetice, chemickém a zpracovatelském průmyslu, teplárenství a v sektoru služeb. Kontrola byla zaměřená na dodržování právních předpisů a to zejména zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh.

Inspektoři při kontrole zjistili několik porušení právních předpisů. Výrobce nedodržel stanovený postup při posouzení shody a nevydal EU prohlášení o shodě (NV 481/2012 Sb., o omezení požívání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních). Tím výrobce porušil zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (konkrétně se jednalo o § 13 odst. 1, 2, a 3). Dále výrobce nevyhotovil technickou dokumentaci a neposoudil shodu stanoveným způsobem a nevypracoval EU prohlášení o shodě (nařízení vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh a nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh, porušil § 6 odst. 2 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh).

Rovněž výrobce na svých internetových stránkách poskytoval spotřebiteli před rozhodnutím o koupi nepravdivé informace o vlastnostech výrobku. Uvádění nepravdivých údajů o úspoře při ohřevu může způsobit a podstatně ovlivnit rozhodování spotřebitele, který tak může učinit rozhodnutí, které by jinak neučinil. Užití nepravdivých údajů o úspoře při ohřevu nasvědčuje klamavému konání (§ 5 odst. 1 v návaznosti na § 4 odst. 4 zákona č. 634/92 Sb., o ochraně spotřebitele).

Česká obchodní inspekce v tomto případě poskytla výrobci zákonnou lhůtu pro podání vyjádření ke zjištěným skutečnostem. V případě prokázání porušení budou přestupky řešeny uložením správního trestu.


Komentáře

RSS 

Zprávičky

Červnové výsledky průmyslu, stavebnictví a zahraničního obchodu

Mujbiz.cz , 07. August 2019 04:00

Průmyslová produkce se v červnu meziročně snížila o 3,8 %, ve srovnání s květnem byla nižší o 2,8 %....

Více 0 komentářů

Inspektoři ČOI na Karlovarsku zajistili 6500 kusů padělků

Mujbiz.cz , 06. August 2019 16:22

Česká obchodní inspekce Plzeňského a Karlovarského kraje zajistila na tržnicích v Potůčkách a Chebu ...

Více 0 komentářů

Panenka Máša je nebezpečná

Mujbiz.cz , 05. August 2019 04:00

Česká obchodní inspekce zjistila, že na trhu v ČR je hračka - panenka, která je spotřebiteli nabízen...

Více 0 komentářů