Úřady v ČR

Finanční úřady

Finanční úřady tvoří soustavu finančních orgánů. Vykonávají správu daní, odvodů a záloh na tyto příjmy, spravují dotace, ukládají pokuty aj. finanční činnost. Z hlediska podnikání je nejdůležitější výběr daně z příjmu a daně z přidané hodnoty (DPH).

Česka správa sociálního zabezpečení

Česká správa sociálního zabezpečení pravidelně vybírá pojistné na sociální zabezpečení a příspěvky na státní politiku nezaměstnanosti. Tím přispívá do státního rozpočtu. Kromě důchodového a nemocenského pojištění má na starosti i lékařskou posudkovou službu.

Zdravotní pojišťovny

Zdravotní pojištění nám umožňuje být ošetřeni v případě nemoci či úrazu. Každý občan je v podstatě plátcem zdravotního pojištění. Velkou část zdravotní péče v ČR hradí právě zdravotní pojišťovny.

Czech Point

Czech POINT je Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Úkolem projektu je zredukovat nadbytečnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňuje komunikaci mezi státem a občanem prostřednictvím jednoho místa.

Obchodní právníci

Obchodní právo upravuje majetkoprávní postavení podnikatelů a vztahy mezi nimi v souvislosti s jejich podnikatelskou činností. Vyznat se v bludišti těchto zákonů vám pomůže obchodní právník.

Exekutoři

Soudní exekutor zajišťuje podle exekučního řádu provádění exekucí, sepisuje exekutorské zápisy, bere do úschovy peníze (listiny a jiné movité věci), v souvislosti s exekuční činností poskytuje právní pomoc, provádí dražby, autorizovanou konverzi dokumentů, spravuje majetek v trestním řízení a doručuje písemnosti soudu. Každý soudní exekutor je povinně členem exekutorské komory.

RSS 

Zprávičky

Chová se více prasat, jejich stavy ale dlouhodobě klesají

Mujbiz.cz , 24. květen 2018 07:00

K 1. dubnu vzrostly stavy drůbeže, prasat, ovcí a koní. Stavy skotu naopak klesly. Vyplývá to z čers...

Více 0 komentářů

Lékárny při kontrolách ČOI na severu Moravy neobstály

Mujbiz.cz , 22. květen 2018 09:57

Česká obchodní inspekce Olomouckého a Moravskoslezského kraje provedla na základě častých dotazů spo...

Více 0 komentářů

V tuzemsku působí téměř 900 tisíc podnikatelů

Mujbiz.cz , 20. květen 2018 06:00

V tuzemsku je registrováno 2,86 miliónu ekonomických subjektů. Bezmála 51 % z nich je aktivních. Nej...

Více 0 komentářů