ÚP ČR podpořil v „Generačním tandemu II“ přes 130 lidí

14. September 2018 00:00 0 komentářů

Celkem 50 zaměstnavatelů se dosud zapojilo do regionálního projektu přímého přidělení „Generační tandem - podpora generační výměny ve Středočeském kraji II“, který realizuje Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Dalších 51 firem projevilo zájem o vstup do programu. Dosud společnosti nabídly 167 pracovních míst. V rámci projektu vzniklo 63 generačních tandemů, díky kterým získalo novou práci 68 uchazečů o zaměstnání.

Na sdílených pozicích s nimi pracovalo 63 stávajících zaměstnanců zapojených společností. ÚP ČR poskytl zaměstnavatelům formou příspěvku na mzdy zaměstnanců téměř 20 mil. Kč z celkových 71 mil. Kč, které má k dispozici. Program poběží do 30. 6. 2023 a spolufinancuje ho Evropský sociální fond prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Podstatou projektu je zajištění generační výměny. To v praxi znamená, že u jednoho zaměstnavatele pracuje na konkrétní pozici stávající zaměstnanec, kterému vznikne během následujících maximálně tří let nárok na řádný odchod do starobního důchodu a zároveň mu hrozí ztráta zaměstnání, a zapracovává nově přijatého kolegu do 30 let věku, který byl před nástupem do firmy v evidenci uchazečů o zaměstnání na ÚP ČR.

Uchazeč o zaměstnání může vstoupit do projektu, jestliže od skončení školy odpracoval nanejvýš čtyři roky, nebo byl na rodičovské dovolené či pečoval o osobu blízkou minimálně dva roky. Přihlásit se může i uchazeč do 30 let, který odpracoval delší dobu, ale byl na rodičovské dovolené nebo pečoval o osobu blízkou minimálně dva roky a zároveň opakovaně přišel o zaměstnání a dostal se do evidence ÚP ČR. V tomto případě ale musí splnit podmínku, že délka zaměstnání mezi jednotlivými evidencemi nepřesáhla 6 měsíců.

Úřad práce ČR pak může zaměstnavateli, u kterého proběhne tzv. generační výměna, finančně přispět dvěma způsoby - na společensky účelné pracovní místo (až 20 000 Kč/měsíc) a současně na udržení stávajícího zaměstnance – školitele (až 24 000 Kč/měsíc). Firma může příspěvky na mzdy pracovníků pobírat po dobu 6 – 12 měsíců. Musí ale splnit podmínku, že oba takto uzavřené pracovní poměry budou v souběhu a že udrží v pracovním poměru stávajícího zaměstnance dalších 6 měsíců po ukončení poskytování příspěvku.

„Cílem je posílit trend dnešní doby, a to smíšený kolektiv. Právě ten je nejefektivnější variantou pracovních skupin. Starší lidé mají neocenitelné zkušenosti a také přiměřený nadhled, navíc jsou loajální. Oproti tomu jejich mladí kolegové nejsou zatíženi tzv. provozní slepotou, mají nadšení a nebrání se inovacím. To vše může velmi významně přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti firem. Zvlášť v dnešní době, kdy se nezaměstnanost pohybuje na rekordních minimech, zaměstnavatelé rozšiřují své provozy a mají stálý zájem o nové zaměstnance,“ vyzdvihuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

„Díky projektu může ÚP ČR zaměstnavatelům pomoci v podpoře mezigeneračního přenosu pracovních i životních zkušeností a současně ještě více přispět k zaměstnatelnosti starších osob v předdůchodovém věku,“ doplňuje ředitelka Krajské pobočky ÚP ČR v Příbrami Renata Malichová. Účastníci přijatí v rámci projektu se nejčastěji „dělí o místa“ ve strojírenství, v dopravě, ve stavebnictví či v zemědělské výrobě. Pracují jako elektrikáři, zámečníci, obráběči kovů, montážní a výrobní dělníci, zedníci, řidiči, automechanici, obchodní zástupci, nebo pracovníci v administrativě. Z celkem 131 podpořených osob je 42 žen a 89 mužů.

Jedním z těch, kterým projekt pomohl získat tolik potřebnou praxi, je Lukáš Vejsada. V současné době pracuje v účetním oddělení menší firmy pod vedením zkušené zaměstnankyně.

„Díky projektu jsem nasbíral rozličné dovednosti v účetnictví, v oblasti obchodu, nákupu, prodeje, logistiky a všeobecné administrativě. Jelikož jsou jednatelé odborníci na ekonomiku provozu, řízení firmy, ale hlavně ji aktivně řídí, věnují mi každý měsíc část svého času. Dostávám tak možnost přiučit se dovednostem a zároveň získávám zpětnou vazbu v tom, v čem se zlepšuji a kde je naopak třeba přidat,“ vyzdvihuje.

„Projekt je rozhodně přínosný pro uchazeče, protože je časově i motivačně vyvážený. Na úspěšném průběhu se zásadním způsobem podílí též výběr vhodné osoby uchazeče a samozřejmě mentora,“ hodnotí za zaměstnavatele jednatelka společnosti Garancia s. r. o. Kolín Hana Malíková. Zkušenosti z realizace Generačního tandemu si pochvaluje i další zaměstnavatel, který jeho prostřednictvím zaměstnává administrativní pracovnici v dopravě. Jde o pozici zahrnující pravidelně se opakující činnosti, ale také řadu nepravidelných různorodých aktivit, jejichž zvládnutí je ideální v delší součinnosti se zkušenou zaměstnankyní.

„Z pohledu firmy je velmi přínosná možnost postupného přebírání zkušeností a znalostí bez nutnosti okamžité zodpovědnosti za svěřenou práci. Průběžná zpětná vazba od zkušené pracovnice zamezuje stresu a zároveň snižuje počet chyb u začínajícího zaměstnance. Zaučení nových mladých zaměstnanců umožňuje firmě změnit stávající již ne vždy efektivně fungující postupy. Spojení dlouholetých zkušeností, nadhledu, ale zároveň rutiny se dobře doplňuje s aktivitou, nezatížeností a naopak s otevřeností k novým věcem,“ shrnuje jednatelka společnosti DORYS CZ s.r.o, Jana Rysová.


Komentáře

RSS 

Zprávičky

Počet balíků se před Vánocemi více než zdvojnásobí a špička bude mezi 9. a 15. prosincem

Mujbiz.cz , 28. November 2019 14:43

Nezávislá služba Balikobot.cz, která pomáhá firmám agregovat přepravní služby a zefektivnit systém e...

Více 0 komentářů

Češi na sociálních sítích

Mujbiz.cz , 22. November 2019 12:37

Počátkem října vyplnila mezeru na pultech knihkupectví žhavá knižní novinka Jak na sítě - Ovládněte ...

Více 0 komentářů

Servisní a inovační centra v Brně zaměstnávají už 22 000 lidí a plánují další růst

Mujbiz.cz , 14. November 2019 13:00

Výsledky průzkumu trhu podnikových služeb v Brně představila na své výroční konferenci asociace ABSL...

Více 0 komentářů