Bit

Popis výrazu

Základní složka digitálních informací, jehož hodnota může nabývat pouze hodnot 0 nebo 1. Pro vyjádření většího množství bitů se požívají násobky - kilo [kbit], mega [Mbit], giga [Gbit] a další.