Baud [Bd]

Popis výrazu

Jednotka modulační rychlosti udávající kmitočet signálu na výstupu modulátoru, určuje tedy šířku pásma