SOM - Share of Mind

Popis výrazu

SOM – Share of Mind

Podíl na myslích cílové skupiny v určité kategorii. SOM je odvozen od pojmu Top of Mind .

Příklad: v cílové skupině mladí 13-20 let se dotazujeme na nápoje s kolovou příchutí. 55% cílové skupiny si jako první vybaví značku Coca-Cola. 35% cílové skupiny si jako první vybaví značku Pepsi Cola 6% cílové skupiny si jako první vybaví značku Kofola 4% si nevybaví nic.

Jelikož tato data dávají dohromady 100%, lze je použít jako velmi přibližnou náhradu Share of Market , pokud nejsou k dispozici data o prodejích.