Akvizice

Popis výrazu

Je to získání nebo nábor. Např. tím může být zisk nového tiskového titulu pro vydavatelství.