Adiptivní barevný model

Popis výrazu

Aditivní barevný model - způsob míchání barev, při němž se jednotlivé složky baev sčítají a vytváří tak světlo větší intenzity. Například RGB schéma je příkladem aditivního způsobu míchání barev. Na tomto principu fungují například monitory CRT. U nich je každý pixel složen ze tří subpixelů - červeného, zeleného a modrého. Kombinací těchto u sebe blízko ležících bodů vznikne výsledná barva celého jednoho pixelu.