Zpětná vazba - feedback

Popis výrazu

Poskytnutá informace týkající se výsledků nějaké činnosti, která umožňuje osobě nebo skupině osob tuto činnost vylepšit.