Trénink

Popis výrazu

Odborné vzdělávání zaměstnanců, výcvik, prohlubování kvalifikace, doškolování – proces získávání znalostí a dovedností, osvojování si pojetí, představ, pravidel, přístupů, metod aj., směřující ke zvýšení výkonu pracovníků.