Systém hodnocení

Popis výrazu

Systém hodnocení je strategický nástroj řízení společnosti. Jeho prostřednictvím řídíme (měříme) výkonnost a kvalitu práce zaměstnanců (jednotlivců, profesních skupin, týmů) v kontextu se strategií a potřebami společnosti. Správně nastavený proces hodnocení stimuluje zlepšování pracovního výkonu a je nástrojem motivace zaměstnanců. Je důležitým procesem, nutným pro efektivní řízení celé společnosti.