Pracovní pohovor

Popis výrazu

Metoda hodnocení kandidátů, kteří jsou vybíráni na konkrétní práci. Hlavním záměrem přijímacího pohovoru je zhodnocení kompatibility / slučitelnosti obou stran – kandidáta a podnikové kultury. Současně také kompatibility pracovního profilu kandidáta a požadavků na danou pozici.