Personnel officer

Popis výrazu

Personální referent. Řeší dílčí personální otázky (například odměňování, vzdělávání …), projekty, odpovídá personálnímu řediteli, u některých společností pozice totožná s asistentem personálního ředitele.