Outplacement

Popis výrazu

Pomoc pracovníkům propouštěným z důvodu nadbytečnosti, mnohdy prováděná externí firmou, kterou najme zaměstnavatel. Termín může znamenat i odstupné pro usnadnění odchodu z organizace.