Mzda

Popis výrazu

Forma ocenění výsledků práce pracovníka, jeho výkon v nejširším slova smyslu, včetně jeho pracovního chování a schopností. Mezi nejčastější mzdové formy patří: časová mzda - hodinová, týdenní či měsíční částka, kterou pracovník dostává za svou práci, úkolová mzda – pracovník je placen určitou částkou za každou jednotku práce, kterou odvede, podílová (provizní) mzda – uplatňována především v obchodních činnostech či některých službách, odměna pracovníka je zcela nebo alespoň zčásti závislá na prodaném množství.