Motivace

Popis výrazu

Ochota něco dělat, podmíněná schopností této aktivity uspokojovat nějakou potřebu člověka, pohnutka k jednání.