Metoda 360-ti stupňové zpětné vazby

Popis výrazu

Systematické shromažďování údajů o pracovním výkonu jedince nebo skupiny získaných z řady zdrojů hodnotících tento pracovní výkon, na něž navazuje poskytování zpětné vazby. Zpětná vazba má obvykle podobu nějaké klasifikace nebo bodování týkajícího se různých stránek pracovního výkonu. Třistašedesátistupňová zpětná vazba je známá také jako vícezdrojové hodnocení nebo zpětná vazba od více posuzovatelů.