Merchandising

Popis výrazu

Soubor činností směřovaných zejména k posledním článkům prodejního řetězce s cílem zajistit, že správné zboží se nachází na správném místě, ve správný čas a za správnou cenu. Souhrn činností, jež jsou vykonávány v prostorách prodejen s cílem zlepšit všeobecnou vizualitu v místech vystavení produktů. Forma marketingové podpory produktů, jehož hlavní náplní je zajištění odpovídajícího stavu zásob, vystavení produktů v prodejně a zvýšení atraktivity prodejního místa. Merchandising zahrnuje např.: umístění zboží v regále (facing výrobků, uspořádání dle trvanlivosti, atp.), péče o místo prodeje (čistota, vyškolený personál, atp.), podpora prodeje (ochutnávky, akční stojany, atp.).