HRM

Popis výrazu

HRM je zkratkou pojmu Human Resources Management, kde HR označuje specifickou činnost v rámci organizace, která se zaměřuje na řízení lidského kapitálu v organizaci. Řízení lidských zdrojů spadá do tzv. personálního oddělení. HR zajišťuje především nábor a přijímání nových zaměstnanců, vzdělávání a rozvoj stávajících zaměstnanců, řízení kariéry a odměňování/motivace. Poskytuje manažerům nástroje, s nimiž mohou přímo i nepřímo působit na růst a udržení produktivity práce.