FMCG

Popis výrazu

Je zkratka pro anglický výraz Fast Moving Consumer Goods a znamená tzv. rychloobrátkové zboží. Jde o výrobky, které jsou prodávány rychle a při relativně nízké ceně. Prodej takových výrobků přináší za krátkou dobu obrovský zisk, protože k jeho spotřebování a nahrazení novými dochází zpravidla během několika dní, týdnů nebo měsíců. Do této kategorie spadají kosmetické a hygienické potřeby či předměty s rychlým opotřebením, jako je elektronika, potraviny a medikamenty.