Empatie

Popis výrazu

Schopnost vcítit se je jednou ze základních vlastností každého personalisty. Nejen při pohovoru s uchazečem o práci, ale i při jednání se zadavatelem je třeba, aby personalista rozpoznal i nevyřčené požadavky a představy každé ze stran, a dokázal tak lépe spojit volné místo s vhodným uchazečem o práci.