Brainstorming

Popis výrazu

Porada, nepřetržitý tok myšlenek a nápadů k danému tématu, který má vést k efektivnímu a obecně přijatelnému řešení.