Attorney

Popis výrazu

Právní zástupce – zmocněnec. Konzultuje a dohlíží na veškeré právní a legislativní procesy ve společnosti, ochraňuje práva společnosti, ručí za legislativní správnost kroků společnosti.